Codzienne rozważania_16.02.2014

Hurynowicz_rozwazania

Rzymian 5:8.
BÓG ZAŚ DAJE DOWÓD SWOJEJ MIŁOŚCI KU NAM PRZEZ TO, ŻE KIEDY BYLIŚMY JESZCZE GRZESZNIKAMI, CHRYSTUS ZA NAS UMARŁ.

Apostoł Paweł mówi o sobie i o innych: „Myśmy byli grzesznikami.” Nawróceni do Pana Jezusa Chrystusa są dziećmi i dziedzicami Bożymi. Nienawróceni, jako grzesznicy, kroczą po szerokiej drodze, zdążając ku zgubie. Rzesza ludzi pozostaje na szerokiej drodze prowadzącej na potępienie pocieszając się tym, że wielu idzie w tym samym kierunku. Ci ludzie powinni iść za przykładem celnika, który szczerze pokutując przed Bogiem, bił się w pierś, błagając Go: „Bądź miłościw mnie grzesznemu„. Tylko tak można znaleźć przebaczenie i pokój z Bogiem, ratunek i życie wieczne. Jezus Chrystus Zbawiciel wyciąga z miłością swe ramiona do każdego i prosi pojednaj się z Bogiem. Należy śpieszyć w ramiona Pana i Zbawiciela, który przyszedł aby zbawić grzeszników. Należy uczynić to z serca, szczerze dopóki nie jest za późno. On od dawna w miłości i miłosierdziu oczekuje aby uszczęśliwić każdego kto do Niego przychodzi.
JEZUS CHRYSTUS DAJE WSZYSTKO TEMU SERCU, KTÓRE JEST JEGO WŁASNOŚCIĄ.

Życzę błogosławionego dnia.

 deeo.ru

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.