Codzienne rozważania_16.04.10 Pochłonięci myślami o Mamonie

James Ryle

Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie” (Łk. 16:13).

Jezus nadał pieniądzom imię, Mamona, a robiąc tak spersonifikował materializm, który kradnie nasz uczucia i przywiązanie do Jedynego prawdziwego Boga. Barnes w swoim komentarzu pisze: „Mamona to syryjskie słowo, imię nadawane bałwanowi czczonemu jako bożka bogactwa”. Czcisz tego bożka…?  Czy wiesz o tym, że istnieje wielkie współzawodnictwo o twoje serce i duszę; epiczna walka dokonująca się na wysokościach? Jest to walka na śmierci i życie i ty jesteś tym, który decydujesz po której stronie się opowiadasz. Pan Jezus wzywa cię do chodzenia z Nim w wierze, zaufaniu Jego słowom i przeżywaniu Jego obecności każdego dnia w osobisty i wspaniały sposób. Z drugiej strony jest Mamona, która daje fałszywe obietnice bezpieczeństwa opartego na bogactwach, władzy przez pieniądze i wpływów przez dostatki.

Jezus i Mamona są niekompatybilni i obaj zostawiają znak swego wewnętrznego działania na życie swoich czcicieli.

Na pewno jest pięć rzeczy, które będą charakterystyczne, jeśli służysz Mamonie…

  • Będziesz żył w nieustannej obawie przed niezaspokojonymi potrzebami, bez względu na to jakie bogactwo osiągniesz.
  • Będziesz żył w śmiertelnym strachu o swoją finansową przyszłość, co spowoduje, że będziesz zachowywał dla siebie wszelki swój dorobek.
  • Będziesz miał nieustanne wątpliwości co do Bożej miłości i wierności, ponieważ życie będzie zakłócane przez podejrzliwych czcicieli Mamony.
  • Będziesz poza kręgiem błogosławieństwa Pana, będziesz nieposłuszny Jego słowu i nie przeżyjesz cudu, którym jest Jego działanie w twoich finansach: gdy ty zwiększasz swoją szczodrość, Pan pomnażanie dar twoich posiadłości.
  • Ostatecznie, staniesz się w sercu cyniczny i podejrzliwy wobec każdego, kto mówi tego rodzaju rzeczy, o których tu piszę!

Tacy ludzie spędzają swoje dni pochłonięci myślami o Mamonie.

Z drugiej strony, Jezus napełni twoje życie pokojem dzięki Swemu zaopatrzeniu, nadzieją na przyszłość, przekonaniem o Jego miłości i wierności, błogosławieństwem, które obfituje twoim posłuszeństwem Jego słowu i radością na zewnątrz, życiem, które dostrzega działającą Prawicę Boga we wszystkim,.

OK. Teraz jest czas na twój głos? Któremu Bogu chcesz służyć?topod

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

2 comments

  1. Chyba o to chodzi w rozważaniach, aby zostawić jeszcze jakieś miejsce na własne przemyślenia (?)

  2. rozwazania sa super i chyba szkoda, ze czasami troche krotkie, niech Bog blogoslawi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *