Codzienne rozważania_16.04.11

Chip Brogden

jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło w ziemię, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity plon wydaje„(Jn. 12:24).

Wszystko, cokolwiek jest osiągane na drodze Krzyża, przynosi pełnię Chrystusa i Jego Niepowstrzymane Królestwo do serca każdego, kto wierzy, że On „ubłogosławił nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwie niebios”
(Ef. 1:3).  Ten wspaniały Dar Chrystusa został złożony głęboko w uczniu w taki sam sposób, jak drogocenne ziarno jest zakopywane w ziemi. Zawartością tego ziarna jest obfity plon  żyznego owocu. Niemniej nikt nie spodziewa się znaleźć owoców po zasianiu ziarna w niedzielę.

Zanim ziarno dojrzeje i będzie gotowe na wydanie owocu,  musi się przejść proces wzrostu, a to znaczy: śmierć, pogrzeb, i zmartwychwstanie.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Share your comments:
http://InfiniteSupply.Org/april16продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.