Codzienne rozważania_15.05.11

Chip Brogden

Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mego i już z niej nie wyjdzie” (Obj. 3:12a).

Zwycięzcy są filarami świątyni Bożej. Podobnie jak Anna nie wychodzą ze świątyni, lecz usługują Panu we dnie i w nocy (Łk. 2:27). W ten sposób zostaje się Zwycięzcą. Nie zależy to od tego, jak często bierzemy udział, lecz od tego czy przebywamy [w świątyni] przez cały czas, czy nie. Filary są integralną częścią budowli; gdyby nagle „wyszły”, budynek zawalił by się.

A co my mówimy? Mówimy, że Boże wysokości są dla nas, ale nie po to, aby tam czasami wchodzić i wychodzić, lecz aby być tam filarem. Filar nie przychodzi w niedzielę rano i nie wychodzi w niedzielę wieczorem, lecz jest w świątyni zawsze. Oczywiście, nie chodzi nam o fizyczny budynek. Zwycięzcy są filarami w świątyni Bożej i jest to sprawa nieba. Jakkolwiek zechcesz to zinterpretować, jedno jest jasne: oni nauczyli się tego, jak usługiwać Panu stale, bez względu na czas i miejsce. Ojciec poszukuje tych, którzy mu oddają cześć w Duchu i Prawdzie, oni dają Mu to, czego On szuka. Nie ma świętego dnia czy świętej godziny ani specjalnego czasu oddania. Oni nie muszą „wchodzić” w obecność Pańską, ponieważ oni ŻYJĄ W obecności Pańskiej stale. Tak więc zwyciężają to, co ziemskie, przebywając w tym, co niebieskie.

– – – – – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/june15

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod
warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.