Codzienne rozważania_17.05.10 Zaspokojony całkowicie

James Ryle

Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, Wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham, Będę z nim w niedoli, Wyrwę go i czcią obdarzę, Długim życiem nasycę go I ukażę mu zbawienie moje” (Ps. 91:14-16).

Czy dotarło kiedykolwiek do ciebie, jak jest dobrze, że masz to? Pozwól, że przeprowadzę cię przez ten wers Pisma i zobaczmy czy zaświeci się światło w twojej duszy nieco jaśniej. Zostaliśmy uwolnieni z ciemności i przyprowadzeni do światłości trwałej przyjaźni, która jest zakorzeniona i ugruntowana w miłości, zbudowana na twardej skale Bożej niezawodnej wierności. Czegóż więcej mógłbyś chcieć.

Jest jeszcze więcej! Nie tylko zostaliśmy uwolnieni, lecz również wywyższeni; zostaliśmy 'postawieni na wysokości”. Rzeczywiście, zgodnie z tym, co pisze Paweł, zostaliśmy „posadzeni wraz z Chrystusem w miejscach niebieskich” (Ef. 2:6). Tam, na tym miejscu najwyższej czci bierzemy udział w zwycięstwie naszego Pana, nad „wszelką władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, nad wszelkimi imieniem, które może być kiedykolwiek wymienione” (Ef. 1:21)!

Ale jest jeszcze więcej! Przez stulecia nasze dokupione życie będzie służyć jako trofeum Jego cudownej łaski; aniołowie będą kręcić się ze zdumienia, jak każde jedno takie życie pokazuje nadzwyczajne bogactwo Bożej dobroci.

Jest jeszcze więcej! Prowadząc życie na tej obleganej planecie, która jest pełna diabłów i zalana brudem, mamy nieograniczony dostęp do Sali Tronowej Niebios. Tam możemy wchodzić odważnie i wzywać Pana a On odpowie nam i będzie wraz z nami w naszych problemach. On uwolni nas i uczci naszą wiarę!

Ciągle jest jeszcze więcej! W ciągu naszego życie Sam Pan będzie nas zaspokajał i pokazywał Jego zbawienie. „Niech będzie błogosławiony Pan! Codziennie nosi ciężary nasze. Bóg jest zbawieniem naszym i dzięki Niemu powodzi nam się w podróży!” (Ps. 68:19, Amplified Bible, and 1899 Douay-Rheims Bible).

Czy są jakieś powody, abyś, przyjacielu, nie był zaspokojony całkowicie, ponad przekonanie!?

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *