Codzienne rozważania_17.09.2016

Hurynowicz_rozwazania

Gal 1:7
CHOCIAŻ INNEJ (EWANGELII) NIE MA; SĄ TYLKO PEWNI LUDZIE, KTÓRZY WAS NIEPOKOJĄ I CHCĄ PRZEKRĘCIĆ EWANGELIĘ CHRYSTUSOWĄ.

Do zboru w Galacji wkradł się niepokój z powodu fałszywych nauczycieli, a to spowodowało powstanie zwalczających się wzajemnie ugrupowań. Nie można dokonać zamachu na Ewangelię, pozostawiając zbór nietknięty, ponieważ zbór został stworzony dzięki Ewangelii i nią żyje. Prawdą jest, że najwięcej kłopotu i zamieszania sprawili wówczas w zboże – obecnie jest tak samo – nie ci ludzie, którzy stali i stoją na zewnątrz, którzy się sprzeciwiali chrześcijaństwu, którzy się wyśmiewali albo prześladowali zbór, ale ci, którzy byli wewnątrz i którzy starali się zmienić Ewangelię. Tacy właśnie i dzisiaj niepokoją Kościół Boży. Jedyny sposób, aby być dobrym członkiem zboru to w całej pełni żyć Ewangelią i przyznawać się do niej swoim nauczaniem i życiem. Najlepszym sposobem służenia zborowi jest wierzyć i głosić Ewangelię.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.