Codzienne rozważania_16.09.2016

Hurynowicz_rozwazania

Gal 1:6-7
DZIWIĘ SIĘ, ŻE TAK PRĘDKO DAJECIE SIĘ ODWIEŚĆ OD TEGO, KTÓRY WAS POWOŁAŁ W ŁASCE CHRYSTUSOWEJ DO INNEJ EWANGELII, CHOCIAŻ INNEJ NIE MA; SĄ TYLKO PEWNI LUDZIE, KTÓRZY WAS NIEPOKOJĄ I CHCĄ PRZEKRĘCIĆ EWANGELIĘ CHRYSTUSOWĄ.

Paweł oskarża Galacjan o duchową dezercję. Galacjanie okazali się ludźmi zmiennymi, porzucając swoje duchowe zasady i duchowego Wodza. Odwracają się od Tego, który powołał ich w łasce Chrystusowej i zaczynają wyznawać jakąś inną ewangelię. Prawdziwa Ewangelia jest Ewangelią Bożej łaski, tak nazywa ją apostoł Paweł. Jest dobrą nowiną o Bogu, który jest łaskawy wobec nie zasługujących na łaskę grzeszników. W tej łaskawości dał swojego Syna, aby za nas poniósł śmierć. W łasce powołał nas do siebie, w łasce usprawiedliwia nas, gdy wierzymy. Paweł pisał: „wszystko to jest z Boga”, mając na myśli, że „wszystko to pochodzi z łaski”. Nie zasłużyliśmy na nic swoimi własnymi wysiłkami ani własnymi uczynkami. Wszystko, co łączy się ze zbawieniem, zawdzięczamy wyłącznie Bożej łasce. Galacjanie, którzy nawrócili się dzięki przyjęciu Ewangelii łaski, skierowali swe serce ku ewangelii uczynków. Odwrócenie się od ewangelii łaski oznacza odwrócenie się od Boga łaski. Jest to przestroga dla tych, którzy bez zastanowienia odwracają się od Ewangelii. Jest rzeczą niemożliwą porzucić Ewangelię, nie opuszczając jednocześnie Boga. Paweł pisze w rozdziale 5:4: „odłączyliście się od Chrystusa… wypadliście z łaski.”
Pozdrawiam w ten wspaniały poranek i życzę obfitości łaski Boże

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.