Codzienne rozważania_17.11.10 Współpraca z Bogiem na tym świecie_02

James Ryle

Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jak w niebie tak i na ziemi” (Łk. 11:2).

Gdy modlimy się, dzieją się trzy rzeczy. Po pierwsze, czemu przyglądaliśmy się wczoraj, mamy społeczność z Bogiem. Po drugie: współpracujemy w sprowadzaniu królestwa Bożego na Ziemię. A co to dokładnie znaczy? Mówiąc prosto: znaczy to, że, aby widzieć jak wola Boża wykonuje się w naszym zakresie wpływów, wykonujemy swoją własną część,.  Praktycznie zaś rzecz biorąc, znaczy to, że nie powinieneś się nigdy modlić taką modlitwą, która nie jest zgodna z Bożą wolą. Tego uczy nas Biblia, gdy mówi: „Prosicie a nie otrzymujecie, ponieważ źle prosicie, zamierzając to wykorzystać na zaspokojenie własnych żądz” (Jk. 4:3). Innymi słowy: nasze modlitwy nie uzyskują odpowiedzi, gdy modlimy się z głupich przyczyn, chcąc pobłażać swoim pragnieniom.

TWOJA wola jak w niebie tak i na ziemi„. Zawsze gdy modlimy się o to, co już Bóg zdecydował się zrobić, nasze modlitwy nie są na próżno! „Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy” (1 John 5:14-15).

Lecz nie znaczy to tylko tyle, że nie powinniśmy nigdy modlić się o coś, co nie jest wolą Bożą, lecz znaczy również to, że nie powinniśmy modlić się modlitwą, na którą nie chcemy odpowiedzi, innymi słowy: nie proś Boga, aby błogosławił biednych, jeśli nie jesteś gotowy wykonać swojej części, stając się środkiem, przez który Pan to zrobi.  Nie módl się o zmianę w sądzie, w szkole, na rynku czy w kościele, jeśli zamierzasz siedzieć biernie z boku i patrzeć czy coś się nie zmienia. W przeciwnym razie modlisz się na próżno: to zwykłe religijne słowa, które nic nie znaczą… pozbawione mocy.

Musisz modlić się z pasją, ponieważ na takie modlitwy odpowiada Bóg i one przychodzą przez ciebie. Pan daje mądrość, możliwości, cierpliwość, zasoby i moc z wysokości, aby rzeczywiście wywołać skutek modlitwy, o który wołasz do niebios.

Przyjdź królestwo Twoje. – modlimy się. – Bądź wola Twoja, jak w niebie tak i na ziemi„. Módl się tak, jak gdyby całkowicie zależało to od Boga; pracuj tak, jak gdyby całkowicie zależało to od ciebie.

Co jesteś dziś gotowy uczynić, aby stać się odpowiedzią na modlitwy, którymi się modlisz?раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.