Codzienne rozważania_18.11.10 Przeznaczeni na Tron!_03

James Ryle

Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie” (Obj. 3:21).

Gdy modlimy się, dzieją się trzy rzeczy. Po pierwsze: stajemy się przyjaciółmi Boga. Po drugie: współpracujemy z Bogiem wprowadzając Jego wolę na Ziemi. Po trzecie: jesteśmy przygotowywani na Wieczność. Innymi słowy: jesteśmy przeznaczeni na Tron! Jeśli chodzi o niebo to jedno jest pewne: nie będziemy tam siedzieć na puszystych chmurkach, brzdękając na lutniach, pijąc jogurt, muskając swoje skrzydła i polerując otoczki nad głowami. Nie, nic podobnego; będziemy rządzić z Chrystusem, ponieważ właśnie tak mówi nam Biblia.

Jezus powiedział: „Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie” (Obj. 3:21). Jan daje nam wgląd w to wywyższone miejsce i słyszymy ogromne zastępy wspaniałych mężów i niewiast ze wszystkich narodów, śpiewających: „Godzien jesteś, Panie, ponieważ uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi” (Obj. 5:10).

Niezmienna obietnica Wieków, która wypełnia nasze serca niewzruszoną wiarą, taką, która zwycięża świat, mówi całkiem wyraźnie: „oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im, świecił i panować będą na wieki wieków” (Obj. 22:4-5).

Nasze ziemskie zmagania, napędzające determinację do modlitwy, stają się środkiem, przez który Bóg przygotowuje nas do tego miejsca, gdzie będziemy rządzić z Jezusem. Pewien stary kaznodzieja powiedział o modlitwie, że jest to „ćwiczenie rządzenia” (ang. gra słów: „reigning training” – przyp.tłum.). Jest to proces, którego Bóg używa do pogłębienia naszej wiary, poszerzenia naszej wizji, wyostrza naszego rozeznania, wzbudzenia naszej nasze pasji i uwolnienia Swojej mocy.

Celem modlitwy jest wyszkolenie nas do rządzenia z Jezusem. Gdy więc skłaniamy nasze głowy do modlitwy, pamiętajmy: każdy król, aby zostać ukoronowanym, klęka. Twoim przeznaczeniem, mój królewski przyjacielu, jest Tron!

способ раскрутки сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.