Codzienne rozważania_18.08.11

Chip Brogden

Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga” (Łk. 18:27)
Czy – gdy już raz Bóg postanowił coś zrobić – istnieje cokolwiek lub ktokolwiek, kto może się Jemu sprzeciwić? Czy człowiek jest silniejszy od Boga czy tylko tak czasami na wygląda? Wydaje się, że Bóg w Swej nieskończonej mądrości, miłości, dobroci i cierpliwości postanowił opóźnić wypełnienie Swojej Woli. Człowiek może próbować opierać się, diabeł może buntować się przeciwko niej, a we współpracy z człowiekiem może to nawet sprawić pozory, jakoby wykonanie Bożej Woli było utrudniane czy opóźniane chwilowo, lecz ostatecznie Bóg zawsze wykonuje Swoją Wolę
Niech nikt nie myli Bożej cierpliwości z jakąkolwiek niezdolnością do wykonania tego, co On chce i osiągnięcia Jego Celu. Wykonanie Jego planu jest nieuniknione i nie do odparcia.

– – – – – – – – – – – – – –

©2011 InfiniteSupply.Org  Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji.  Podziel się tym z przyjaciółmi.

Share your comments:http://InfiniteSupply.Org/august18

раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.