To czas, który należy „dobrze zakończyć”

18 sierpnia 2011

Ken Malone

Od wydawcy: Ken Malone podzielił się z nami proroczym słowem, które zostało przekazane w czasie ostatniego spotkania w Tampa, Floryda, i osądzone przez Amerykę i amerykański kościół. Mówi ono o zakończeniu okresu między czerwcem a wrześniem 2011 roku i o tym, że ekklesia Pana wchodzi w  nową erę, zaczynając od października, co będzie ustawieniem kościoła na pozycji odpowiedniej na przyszłość.

Czas między czerwcem a wrześniem 2011 roku to miesiące zakończenia, miesiące które ciało Chrystusa musi dobrze zakończyć. Zaczynając od 1 października (Rosz Hasana), będziemy wchodzić w nową erę.

Nową erę będzie charakteryzować:

 • Znaki i cuda wejdą na nowy poziom.
 • Założymy nową tożsamość.
 • Funkcjonowanie w darach wzrośnie na nowy poziom.
 • Nastąpi wzrost objawienia.
 • Będzie żniwo dusz.

Era jest zdefiniowana w następujący sposób: okres czasu znaczony szczególnym charakterem, zdarzeniami itp; okres czasu do którego wszystko należy bądź jest być przypisane.

Zakończcie dobrze

Pan powiedział: “Wezwij ekllesia, aby szedł za Bogiem w sierpniu i wrześniu. Oddzielcie się dla Pana tak, aby ekklesia zakończyła dobrze i weszła właściwe w nową erę. Wzywam kościół, aby szedł z Bogiem przez następne dwa miesiące. Odłóżcie na bok wasze sprawy i plany, i oddzielcie się dla Pana Wejdźcie w okres z Joel 2:15-17 z Panem”.

Oto co mówi Księga Jolea 2:15-17:

Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie! Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty! Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego! Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów: Gdzie jest ich Bóg?

Oto co możecie robić przez następne dwa miesiące:

Pastorzy: poświęćcie siebie. Idźcie za Nim osobiście. Wezwijcie wasze zgromadzenia, aby szły za Panem przez następne dwa miesiące. Odłóżcie na bok nabożeństwa, aby iść za Chrystusem przez następne dwa miesiące.

 • Liderzy uwielbienia: Nastawcie wasze uczucia na Chrystusa przez następne dwa miesiące.
 • Liderzy modlitwy: oddzielcie ten czas, aby iść za Bogiem.
 • Ciało Chrystusa: idź za Bogiem przez następne dwa miesiące. Zrezygnujcie a waszych planów i idźcie za Jego planami.
 • Liderzy rządowi: niech Chrystus będzie waszym głównym priorytetem przez następne dwa miesiące
 • Liderzy biznesu: poświęćcie siebie i wasze biznesy Panu.
 • Nauczyciele: oddajcie siebie Panu.

Oto kilka rzeczy, które musicie wykonać osobiście i jako zbiorowość:

 • Intymność: wejdźcie do miejsce odnowionej pasji i miłości dla Chrystusa.
 • Usunięcie: Proście Pana, aby usuną wszystko, cokolwiek jest w was, a nie pochodzi od Niego.
 • Oddanie: Proste oddanie Chrystusowi, oddajcie Jemu ponownie wasze życie.
 • Badanie: zanurzcie się w Jego Słowo.
 • Doprowadźcie do końca: Proście Pana, aby wam to pokazał, dla każdego będzie to coś innego.
 • Post: 2 rozdział Księgi Joela charakteryzuje zbiorowy i osobisty post.
 • Modlitwa: pobudź siebie do aktywnej modlitwy.
 • Odosobnienie: Oddziel czas, aby spędzać go jedynie z Panem.
 • Odnowienie: Nie stanie się odnowienie jak za dawnych czasów. Proś Pana, aby usuną wszelkie starocie, aby to co nowe mogło zapuścić korzenie.

Komunia: Obchodź Wieczerzę Pańską osobiście i zbiorowo.

Do wykonania tego będzie udzielona wielka łaska. Nie zmagaj się z wejściem po prostu rusz, aby dobrze zakończyć dzięki Jego łasce. Potrzebujemy tej resztki.  Pan nie potrzebuje mas, On potrzebuje resztki, która odda Jemu swoje życie. Czy ty staniesz się częścią resztki, która sprawi, że Ameryka dobrze skończy?

 – – – – –

O autorze: Ken Malone jest ordynowanym duchownym i założycielem

Forerunner School and Ministry w Champions Gate, Fla. (forerunner-ministries.org). Należy do grona zarządu Dutch Sheets Ministries, jest również apostolskim koordynatorem Florida Alliance for Reformation, które jest częścią United States Alliance for Reformation.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.