Codzienne rozważania_19.03.11

Chip Brogden

Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie” (Kol. 2:8).
Baczcie tedy iżby żaden nie był któryby was złupić miał przez mądrość ludzką i próżną zdradę. Ucząc wedle ustaw ludzkich, podług nauk świeckich, a nie według Krystusa” (B.Brzeska)

Jak możemy zostać złupieniu? Według Pawła możemy zostać złupieni „przez mądrość ludzką (filozofię) czcze urojenia oparte na podaniach ludzkich (tradycji) i na żywiołach śiata (nauk świeckich), a nie na Chrystusie”.

Nie ma znaczenia czy filozofia jest dobra, właściwa, moralnie doskonała i godna pochwały. Nie ma znaczenia, jak dobre ma zamiary, wielkie znaczenie czy jak pomocna jest tradycja. Nie liczy się to, jak koniczne wydają nam się świeckie nauki, czy jak ważne jest w ogóle społeczeństwo. Jeśli żadna z tych rzeczy nie opiera się „na Chrystusie”, jeśli nie pochodzi z Niego, przez Niego i dla Niego, to jest to bezwartościowe o ile chodzi o Cel Boży i musi zostać wyrzucone..

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *