Codzienne rozważania_20.05.2015

Hurynowicz_rozwazania
Hab 2:13-14.
CZYŻ NIE POCHODZI TO OD PANA ZASTĘPÓW, ŻE LUDY MOZOLĄ SIĘ NAD TYM CO POŻERA OGIEŃ, A NARODY TRUDZĄ SIĘ NAD TYM CO NIE MA WARTOŚCI? LECZ ZIEMIA BĘDZIE PEŁNA POZNANIA CHWAŁY PANA, JAK MOŻE WODAMI JEST WYPEŁNIONE.

Prorok Habakuk w Biblii odsłania nam tajemnicę jednego z największych Bożych pragnień. Pragnieniem tym jest, aby cała ziemia była napełniona znajomością Jego Osoby. A jakie jest życzenie Boga względem mojej osoby. Przede wszystkim muszę być napełniony znajomością chwały Pańskiej. Czy to ma się stać w kościele? W 2 Liście do Koryntian 4:6 apostoł Paweł stwierdza, że rozświecenie znajomości chwały Bożej realizuje się „w obliczu Chrystusowym.” Problem polega na tym w jaki sposób człowiek może zostać napełniony Jezusem Chrystusem? Istnieje tylko jedno miejsce, gdzie możemy go wyraźnie oglądać. Tym miejscem jest Słowo Boże. Pierwszym i najważniejszym zadaniem jest być napełniony Słowem Bożym. Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez ustawiczne czytanie, studiowanie oraz rozmyślanie na temat Słowa Bożego a następnie zastosowanie w praktyce tego, czego Słowo Boże uczy. Należy podporządkować wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi.

Życzę błogosławionego dnia w obecności Chrystusa.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.