Codzienne rozważania_20.07.10 Moje losy są w Jego rękach

James Ryle

W ręku Twoim są losy nasze; uwolnij mnie z rąk nieprzyjaciół i prześladowców moich!„(Psalm 31:16).

Kilkanaście lat temu znalazłem się wcześniej na lotnisku Grand Junction, skąd miałem odlecieć o godzinie 13.00 do Denver. Właśnie wygłosiłem najwspanialsze i najmocniejsze kazanie do wielkich, wspaniałych tłumów,… (Myślę, że było w sumie około 130 osób w kościele tego ranka, lecz pastor powiedział, że wielu z nich cierpi na zaburzenia osobowości, więc wymyśliłem, że głosiłem do tłumów. To bezcelowe, wiem o tym, ale takie myślenie czasami przydaje młodym kaznodziejom elokwencji, przynajmniej w ich wyobraźni.)

Tak czy owak, oto byłem na lotnisku, oczekując na odlot, tylko po to, aby dowiedzieć się, że został on z jakiejś nigdy do końca nie wyjaśnionej przyczyny odwołany. Taaa, powiedziałem do siebie, mogłem zostać jeszcze przez godzinę wśród niedzielnego tłumu, wygrzewając się w pozytywnej ocenie moich mądrych słów, zamiast kipieć tutaj z powodu opóźnienia.

W porządku, w końcu zaplanowali nowy lot do Denver. Miało to być United, lot 3115, odlot o 3.15 po południu. Uderzyło mnie to dopiero, gdy znalazłem się w samolocie: była niedziele 15 marca (3/15); lot 3115, odprawa wejściem 3 o 3:15, zająłem miejsce 15.

Sądziłem, że to wszystko jest jakoś dziwnie przypadkowe i ze zdumienie skierowałem się do Biblii do Psalmu 31:15 (w numeracji biblii anglojęzycznych – przyp.tłum), a tam przeczytałem słowa: „W ręku twoim są losy nasze„.

To było rzeczywiście Grand Junction (Wielkie Połączenie) w moim życiu, decydująca chwila, lata temu, która ciągle rezonuje w mojej duszy aż do dziś. Nie ma potrzeby śpieszyć się czy martwić, ponieważ „W ręku twoim są losy nasze„. Nie ma też potrzeby obawiać się, ponieważ „ilekroć lęk mnie ogarnia, w tobie mam nadzieję” (Ps. 56:4)

My times are in Thy hands

My God, I wish them there.

My life, my friends, my soul I leave

entirely to Thy care.

My times are in Thy hands

Whatever they may be.

Pleasing, painful, dark or bright,

As best as seems to Thee.

My times are in Thy hands

Why should I doubt or fear?

My Father’s hand will never cause

His child a needless tear.

My times are in Thy hands

I’ll always trust in Thee.

And, after death, at Thy right hand

my time shall ever be!

Przeglądanie różnych tłumaczeń Biblii dostarczyło następujących skarbów:

 • Contemporary English Version, „My life is in your hands” (Moje życie jest w twoich rękach.).
 • The Good News Bibles: „I am always in your care” (Zawsze jestem pod twoją opieką.).
 • The Message: „Hour by hour I place my days in your hand” (Z godziny na godzinę umieszczam moje dni w twoich rękach.).
 • A God’s Word Translations potwierdza: „My future is in your hands” (Moja przyszłość jest w twoich rękach.).

Wybrałem jeszcze kilka komentarzy świętych z poprzednich stuleci:

 • Adam Clarke: „Wydarzenia mojego życia są pod twoją kontrolą”.
 • Jamison, Fausset, Brown nazywa to: „przebiegiem mojego życia”.
 • John Wesley tak to ujmuje: „Wszystkie sprawy i wydarzenia mojego życia są całkowicie w twojej mocy”.
 • The Geneva Commentary mówi: „Jakiekolwiek zmiany zajdą, ty rządzisz nimi swoją przezornością”.
 • The Targum, rabiniczny komentarz Pisma mówi: „czasy mojego odkupienia są w Twoich rękach”.
 • Albert Barnes pisze: „Wszystko, cokolwiek nas dotyczy jest pod kontrolą i w dyspozycji Boga. Będziemy żyć tak długo, ile wyznaczy nam Bóg, będziemy przechodzić przez takie zmiany, jakie On zarządzi; umrzemy wtedy, tam i tak, jak On zdecyduje”.
 • Charles Spurgeon dołożył swoją myśl do tego: „Suwerenny arbiter przeznaczenia trzyma w swej mocy wszelkie nasze życiowe sprawy; nie jesteśmy przybłędami ani dzikimi zwierzętami na oceanie losu, lecz jesteśmy kierowani przez nieskończoną mądrość ku naszemu upragnionemu niebu”.

Gdy sytuacje się zmieniają i stawiają nas wobec wyzwań, ujawnia się i wzmacnia nasz charakter, wszystko to prowadzi nas do podziwu dla niezmiennego Boga, który wspiera nas i pociesza w tych okresach przemian i w ten sposób przynosi nam ogromne korzyści. Jakąż niewzruszoną wiarę będziemy mieć, gdy już raz przyznamy, że Sam Bóg w pełni posiada nasz czas/los w Swych wiernych dłoniach!

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.