Codzienne rozważania_21.06.2013- Chwal Pana

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

„CHWAŁA PANU!”

Błogosław, duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie twoje, Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja” (Ps 103:1-5).

Ośmielę się powiedzieć, że większość z nas doświadcza w życiu jakiegoś rodzaju prób. Może to być utrata zdrowie, finansowe załamanie, śmierć małżonka czy dziecka, bądź jakiekolwiek inne katastrofy. Nie chodzi tu o to czy będziemy spotykać się z próbami, lecz raczej o to, co zrobimy, gdy się pojawią.

Zwrot „Chwała Panu” pojawia się w Biblii co najmniej 155 razy. Wskazuje to na to, że powinniśmy spędzać znacznie więcej czasu na chwalenie Pana, niż to robimy. Dobrze byłoby zamienić nasze słowa narzekania na słowa chwały dla Pana.

Około 300 lat temu żył Joachim Neander, który pisał hymny dla niemieckiego kościoła reformowanego. Przechodził przez czas prób i doświadczeń w życiu. Wychodził na długie spacery i wylewał swoje serce przed Panem. Na jednym z takich spacerów zdał sobie sprawę z tego, że to nie jego siła da mu zwycięstwo i pokój, lecz potężny Bóg, któremu służy. W takim właśnie stanie umysłu skomponował pieśń, przeznaczoną na ten tydzień.

Praise to the Lord, the Almighty
Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation!
O my soul, praise Him, for He is thy health and salvation!
All ye who hear, Now to His temple draw near;
Join me in glad adoration!Praise to the Lord, who o’er all things so wondrously reigneth,
Shelters thee under His wings, yea, so gently sustaineth!
Hast thou not seen how thy desires e’er have been
Granted in what He ordaineth?
Praise to the Lord, who with marvelous wisdom hath made thee!
Decked thee with health, and with loving hand guided and stayed thee;
How oft in grief hath not He bought thee relief,
Spreading His wings for to shade thee!
Praise to the Lord! O let all that is in me adore Him!
All that hath life and breath, come now with praises before Him!
Let the Amen sound from His people again;
Gladly for aye we adore Him.
Chwalże ma duszo Mocarza
1. Chwalże ma duszo Mocarza i Króla wszechświata!
Niech się twa prośba gorąca z podzięką przeplata.
W górę się zwróć! Harfo i lutnio, się zbudź,
Niech pieśń twa w niebo ulata!
2. Chwalże ma Mocarza, co wszystkim tak mądrze kieruje;
Który na skrzydłach cię orlich bezpiecznie piastuje;
Który ci dał, w dobrach rozlicznych twój dział.
Czy serce twoje to czuje!
3. Chwalże Mocarza, co cudnie cię tak ukształtował,
Zdrowiem obdarzył i drogi ci zawsze torował,
Z iluż to trwóg? Wielki, potężny cię Bóg.
Dziwną swą mocą ratował.
4. Chwalże ma duszo Mocarza, co Ci błogosławił!
Coś się w strumieniach miłości tak dziwnie objawił,
Duchu mój miej Boga w pamięci wciąż swej.
Byś miłość Jego rad sławił.
5. Chwalże ma duszo Mocarza gorącym westchnieniem!
Chwalże Go wszystko, co żyje z Abrama nasieniem!
On blaski swe, w serce twe biedne ci śle,
Chwal Go na wieki swym pieniem!

Wiele błogosławieństw,drogie serca. Zbliżcie się do Boga dziś, zaufajcie Mu w pełni i bądźcie błogosławieństwem.

– – Pastor Cecil

продвижение

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.