Codzienne rozważania_21.09.10 Niektórzy ufają rydwanom

James Ryle

Jedni ufają wozom inni koniom, lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego” (Ps. 20:8).

Psalmista korzysta z poetyckiego obrazu, aby pokazać kontrast między wyborami na jakie napotykają ludzie w każdym pokoleniu przez wszystkie wieki, a w przeważającej części w naszych, współczesnych czasach.

Rydwany i konie, lub Bóg.

Rydwany i konie; te dwa obraz zawsze towarzyszą wielkimi imperiom z przeszłości: egipskiemu, babilońskiemu, perskiemu, greckiemu i rzymskiemu. Autor wybrał obraz rydwanu i konia, aby przedstawić „moc ciała”. Mówiąc wprost: przedstawia kontrast wyborów: zaufanie do siebie i innych, a zaufanie Panu. Aby jeszcze mocniej podkreślić ten biblijny temat prorok Izajasz przyłącza się do głosu psalmisty mówiąc: „Biada tym, którzy zstępują do Egitpu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne, i w jeźdźcach, że bardzo silni, lecz nie patrzą na Świętego Izraelskiego i nie szukają Pana” (Iz.31:1), po czym wyjaśnia, co to znaczy: „Przecież Egipcjanie to ludzie, a nie Bóg, ich konie to ciało a nie duch” (31:3).

Podobnie jak psalmista Izajasz przeciwstawia dokonywane wybory: zaufanie sobie i innym, a zaufanie Panu; poleganie na sile ciała…a moc Ducha. Czemu lub komu ufasz w tych dniach?  Niektórzy ufają rządowi i zaprawdę to głupi wybór: „Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc!” (Ps. 146:3). Z pewnością do tej pory już dowiedziałeś się jak bardzo to jest prawdziwe!  Niektórzy ufają złotu a to kolejny głupi wybór. Paweł napisał: „Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela„. (1Tyt. 6:17). Jak łatwo jest bogatemu „pokładać ufność w swym bogactwie”. Równocześnie Jezus mówi: „Jakże trudno jest bogatemu wejść do królestwa Bożego!” (Mk 10:24).

Jeśli o mnie chodzi i mój dom to ufać będziemy Bogu. Psalmista pisze: „Lecz chlubić się będziemy imieniem Pana, naszego Boga„. 'Chlubić się’ zasadniczo znaczy, 'wspominać, czynić znanym’. W tłumaczeniu biblii The Amplified Bible czytamy: „będziemy ufać i chlubić się imieniem Pana, naszego Boga”.

Niech udzielająca życia i oczyszczająca moc tych wersów napełni wasze dusze:

Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają” (Ps. 2:12).

Niech rozradują się wszyscy, którzy ufają tobie; będą się głośno weselić na wieki, ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię twoje, będą się radować tobą” (Ps. 5:12).

Jak wielka jest dobroć twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się ciebie boją i którą wobec wszystkich ludzi okazałeś tym, którzy ufają tobie!” (Ps. 31:20).

Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy mu ufają” (Ps. 34:23).

Zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność! Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje!” (Ps. 37:3).

seo russia

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.