Codzienne rozważania_22.09.10 Powołanie spoczywające na twoim życiu

James Ryle

„Powołany przez Boga” (Hbr. 5:4 KJV)

Zostałem zaproszony do usługi w pewnym historycznym kościele na północnym wschodzie, w którym przeżywano decydującą chwilę ich istnienia. Zdałem sobie sprawę z tego, że nie chodzi tu o zwykłe pokazanie się i powiedzenie kazania, oni dramatycznie potrzebowali słowa od Boga i właśnie tego oczekiwali ode mnie. Czułem niemal do czego Pan pobudza mnie i jeszcze w samolocie wiozącym mnie do miejsca przeznaczenia wziąłem serwetkę i zapisałem te słowa.

„Na waszym życiu jest powołanie, cel, który Bóg wam wyznaczył. Możecie więc przyczyniać się do zmian. Niemniej to powołanie nie jest niepodważalne, lecz aby na nie odpowiedzieć, należy być gotowym na walkę o nie przeciwko licznym i poważnym wyzwaniom. Kluczem będzie to, aby utrzymać otwarte i wrażliwe na Boga serce. Na końcu zostało przygotowane wielkie dzieło i trwała spuścizna wyposażona w łaskę Bożą. Drżyjcie więc na myśl o tym, aby powiedzieć 'nie’ „.

Gdy przyszła niedziela głosiłem na temat odpowiadania na Boże powołanie spoczywające na życiu i w czasie usługi wziąłem do ręki serwetkę i przeczytałem zgromadzeniu to, co wcześniej napisałem. Była to chwila dramatyczna, natychmiast poczułem, że Pan mówił do wielu z nich.

Być może Pan mówi do ciebie nawet w tej chwili.

Na twoim życiu jest powołanie Boże. Jest cel, który Pan ma dla ciebie, zadanie, do którego jesteś w unikalny sposób dobrany. Twoje życie liczy się, w jakiś sposób wywołać zmiany, które będą ważne. Nie ma ludzi bez znaczenia, a z pewnością jest to prawdą w stosunku do ciebie. Historia w całej pełni spoczywa teraz na nas i nigdy nie było bardziej właściwego niż obecnie czasu na to, aby mężczyźni i kobiety odpowiadali na to powołanie i czynili dobro.

Niemniej jednak, musisz to wiedzieć, że w wojnę przeciwko twojej duszy zaangażowany jest pewien przeciwnik. Powołanie jakie jest na twoim życiu i twoja odpowiedź na nie, stanowią dla niego wielkie zagrożenie. Będzie zatem sprzeciwiał ci się w każdy możliwy sposób, widzialny i niewidzialny, aby odwrócić cię od powołania, odstraszyć od sprawy, zminimalizować twoją życiową skuteczność i potencjał. Nie współpracuj z nim! Walcz dobry bój wiary i stań się tym, do czego cię Bóg stworzył, wypełnij zadanie do którego urodziłeś się i osiągnij cel, do którego dążysz. Poddaj się Bogu a On wywyższy cię. Sprzeciw się diabłu, a on ucieknie!

Otwórz swoje serce Bogu i pozwól mu je napełnić Swym Duchem. Gdy już raz zdecydujesz to Pan da ci pragnienie, aby przejść konieczny dystans. On uhonoruje twoje poświęcenie udzielając ci powodzenia na każdy dzień, tu odrobina i tam troszkę, aż w całości wielkie dzieło zostanie dokonane w tobie i przez ciebie dla innych. Pan połączy twoje zdecydowanie ze siłą, której udziela, tak że żadna broń ukuta przeciwko tobie niczego nie wskóra, żadne kłamstwo powiedziane przeciwko tobie niczego nie osiągnie, żaden rozbójnik wysłany przeciwko tobie nie okradnie cię z powodzenia i żadne twoje słowo, ani żadna twoje praca nie padnie bezskutecznie na ziemię. Gdy Pan chwyci cię za rękę i zabezpieczy twoją pracę w Swym Imieniu, będziesz triumfował.

Nawet teraz, gdy czytasz te słowa, Pan oferuje to tobie.

„Oto jestem, Panie, poślij mnie!” – w taki sposób zareagował Izajasz. Czy nie pójdziesz za jego przykładem i nie zrobisz tego samego. W końcu jest to powołanie, które spoczywa na twoim życiu.

стоимость seo оптимизация

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.