Codzienne rozważania_23.07.11

Chip Brogden

Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich.  Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.  Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym” (1Tym 1:6-8),

Paweł nie mówi Tymoteuszowi, aby się modlił o lepsze okoliczności czy żeby biernie czekał, aż Bóg podniesie się w nim czy nakłoni go. Tymoteusz miał ten dar praktykować, musiał go rozbudzić. Miał coś do zaoferowania, jakiś wkład.

Pawła zachęta nie była skierowana do fałszywej pokory czy w stronę biernego czekania, lecz rozbudzenia i służenia Ciału Chrystusa wiernego sługi. Paweł ocenił, że to nie duch pokory powstrzymywał Tymoteusza, lecz duch strachu.

– – – – – – – – – – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/july23

©2011 InfiniteSupply.Org   Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi. Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.