Codzienne rozważania_24.05.11

Chip Brogden

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus” (Gal. 2:20).

Jest to punkt początkowy naszej tożsamości: ukrzyżowanie z Chrystusem. Paweł opowiada nam tutaj o tajemnicy tego, co znaczy być uczniem. Chrześcijanin to nie ktoś, kto wierzy w pewne rzeczy o Jezusie i usiłuje żyć pobożnym życiem. Chrześcijaninem staje się ten, kto jest ukrzyżowany z Chrystusem i nie ma już w sobie własnego życia. „Nie ja lecz Chrystus” nie jest tą tajemnicą chrześcijańskiego życia, lecz jest celem i końcowym całego działania Boga w nas w tej drodze ucznia. On musi wzrastać. Mnie musi ubywać. Iść zgodnie z tym procesem aż do jego nieodwołalnego i nieuniknionego wniosku, że nie ma mnie, lecz wszystko we mnie jest z Chrystusa.

—————

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/may24

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!deeo

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.