Codzienne rozważania_24.07.11

  Chip Brogden

Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem”  (1Kor. 1:30)

To jest bardzo bogaty werset. Już wiemy o tym, że Pan Jezus jest dany, aby być naszym Życiem. Na tej podstawie możemy twierdzić wszystko inne. Oto tutaj widzimy, że dla tych z nas którzy, są w Chrystusie, On stał się naszą mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. Tutaj jest napisane, że to On jest tymi rzeczami w nas, a nie to, że On daje nam je.

– – – – – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/july24

©2011 InfiniteSupply.Org   Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi. Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.