Codzienne rozważania_24.08.2012

Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale” (Kol. 3:3,4).

Często skłonni jesteśmy myśleć, że Życie Pana w nas potrzebuje jakiegoś rozwijania, coś trzeba do niego dodać, podczas gdy to, co jest potrzebne w rzeczywistości, to odkrycie tego, co mamy, a dzięki odkryciu przez doświadczenie, zgodne z nim życie. To Życie nie jest czymś oddzielonym od Pana Jezusa i nigdy nie możemy myśleć o Nim w taki sposób, że On potrzebuje jakiegoś rozwoju, ani o możliwości, że coś można dodać do Niego, aby było doskonały, lub bardziej doskonały. Nidy nie powinniśmy tak myśleć. A to Życie to On Sam. Jak powiada apostoł, to Chrystus jest Życiem naszym, a my musimy odkryć, czym jest Chrystus w nas i żyć zgodnie z tym. Tak więc, w bardzo realnym sensie bardziej chodzi o to, aby to Życie zyskało więcej nas, niż abyśmy to my uzyskali więcej tego Życia. Tak, w każdym razie, to działa.

Zgodnie z zarządzeniem Bożym musi to się dziać w świecie, w którym ciągle działa i panuje śmierć: w tym świecie jeszcze się nie zamanifestowało się zniszczenie śmierci. Śmierć, podobnie jak diabeł, dalej trwają, choć Kalwaria stale przypomina o zwycięstwie. Jesteśmy na tym świecie i to ten świat, gdzie panuje i działa śmierć jako jako wielka siła, my, przez suwerenne zarządzenie Boże, musimy przyjść i wykazać wartość Życia, które zostało w nas złożone; musimy odkryć jego potencjał. Jest to eksperymentalne odkrycie. Tak więc, sprowadza się to do bitwy między tym, co jest na tym świecie, a Życiem, które jest w wierzącym. Jest to bitwa o Życie, ale nie o przepadek tego Życia, jakby śmierć mogła zabrać nam Życie wieczne, to nie stanowi żadnej kwestii w tej sprawie, lecz jako zwycięski wyraz i pełna manifestację mocy tego Życia. To jest istota.

By T. Austin-Sparks from: The Battle For Life – Chapter 5

_________________________________________________________________

23 sierpnia | 25 sierpnia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *