Codzienne rozważania_24.09.2015

Hurynowicz_rozwazania
Pieśń nad Pieśniami 5:8.
ZAKLINAM WAS, CÓRKI JEROZOLIMSKIE: GDY SPOTKACIE MOJEGO MIŁEGO, CZY WIECIE, CO MU MACIE POWIEDZIEĆ? ŻE JESTEM CHORA Z MIŁOŚCI.

Pieśń nad Pieśniami jest piękną rozmową między oblubienicą a oblubieńcem. Wiele miejsca poświęcone jest, tak miłości oblubienicy, jak miłości oblubieńca. Ale jaka jest różnica między nimi. Chociaż oblubienica mówi, że jest chora z miłości to jej uczucie jest słabe i niestałe. Pewnego razu oblubieniec puka do drzwi oblubienicy lecz ona jest zbyt leniwa by wstać i mu otworzyć. Natomiast miłość oblubieńca doprowadza do śmierci ponieważ jest wielka i niezmienna. W porównaniu z jego miłością uczucie oblubienicy jest płytkie. Ta księga mówi nam o Panu Jezusie – oblubieńcu i Jego nieskończonej i niezmiennej miłości do nas wierzących. Każdy z nas może zobaczyć się w obrazie oblubienicy. Jak bardzo nasza miłość do naszego Zbawiciela jest podobna do niestałej i płytkiej miłości oblubienicy z PnP. Często zamiast o Nim myślimy tylko o sobie, zajmujemy się swoimi sprawami. Jak mało pytamy Jego i liczymy się z Jego życzeniami. A jednak możemy Jemu, który umarł za nas na krzyżu, udowodnić swoją miłość pytając o Jego wolę i wykonując ją. Gdzie jest objawiona Jego wola? W Jego Słowie, w Biblii, gdzie znajdujemy:
1. Miłość Pana Jezusa do nas – objawia się ona w przyjściu na tę ziemię i w Jego śmierci na krzyżu.
2. Jego przykazania i wskazówki – stosując się do nich możemy udowodnić naszą miłość do Niego.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.