Codzienne rozważania_26.09.2015

Hurynowicz_rozwazania

Rdz 22:6.
ABRAHAM WZIĄŁ DRWA NA CAŁOPALENIE I WŁOŻYŁ JE NA SYNA SWOJEGO IZAAKA, SAM ZAŚ WZIĄŁ DO RĘKI OGIEŃ I NÓŻ I POSZLI OBAJ RAZEM.

Gdy Bóg zażądał od Abrahama syna jako ofiary, było to najcięższym doświadczeniem w jego życiu. Jest to obraz tego, co Bóg uczynił ze Swoim umiłowanym Synem. Dał Go jako ofiarę na krzyż. Drzewo, ogień i nóż mają pewne znaczenie w odniesieniu do osoby Pana Jezusa.
DRZEWO – Syn Boży przyszedł na świat jako człowiek z ciała i krwi, bez grzechu, aby złożyć swoje ciało jako ofiarę. Przyszedł na świat nie po to aby cieszyć się życiem ale po to aby umrzeć na krzyżu.
OGIEŃ – wskazuje na Boży gniew z powodu grzechu i na sąd, który musi wykonać się nad Tym, który wziął nasze grzechy na siebie. Niczego Mu nie oszczędzono.
NÓŻ – wskazuje na śmierć Pana Jezusa, która była konieczna, aby zostało dokonane dzieło odkupienia. Zapłatą za grzech jest śmierć. Taką zapłatę musiał uiścić Pan Jezus. Dobrowolnie oddał za nas swoje życie. Dziękujmy Panu Jezusowi za doskonałą ofiarę na krzyżu.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.