Codzienne rozważania_24.10.2014

Hurynowicz_rozwazania

Efezjan 3:20-21.
TEMU ZAŚ, KTÓRY WEDŁUG MOCY DZIAŁAJĄCEJ W NAS POTRAFI DALEKO WIĘCEJ UCZYNIĆ PONAD TO WSZYSTKO, O CO PROSIMY ALBO O CZYM MYŚLIMY, TEMU NIECH BĘDZIE CHWAŁA NA WIEKI WIEKÓW.

W dzisiejszych czasach większość ludzi zadowoliłaby się tym, gdyby Bóg dał im wyżywienie, ubranie i mieszkania. Ale Bóg pragnie darować im znacznie więcej! Ofiaruje im wieczne zbawienie i miejsce w niebie. Również i my, którzy w pokucie zwróciliśmy się do Boga i dostąpiliśmy odpuszczenia grzechów, czytając Boże Słowo, borykamy się z myślą, że to za dużo, że jesteśmy dziedzicami wszelkich bogactw Chrystusowych, a ponadto mamy dzielić chwałę Pana Jezusa! Tak czyniąc, Boże dzieło oceniamy według własnej ciasnej miary i według naszego marnego serca.
Bóg jednak obdarowuje w sposób godny Jego Osoby. Poprzez ciasnotę własnego serca lekceważymy Jego łaskę i okazujemy się niewdzięczni, nie przyjmując z wiarą tego, co On nam daruje w Swojej miłości i hojności. ON działa „Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym”. Ef. 1:6.
Życzę błogosławionego dnia.

поисковая оптимизация сайта продвижение сайтов

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.