Codzienne rozważania_24.11.2014

Hurynowicz_rozwazania
Izajasz 35:3-4.
WZMOCNIJCIE OPADŁE RĘCE I ZASILCIE OMDLAŁE KOLANA!
MÓWCIE DO ZNIEPOKOJONYCH W SERCU: BĄDŹCIE MOCNI NIE BÓJCIE SIĘ! OTO WASZ BÓG! NADCHODZI POMSTA ODPŁATA BOŻA! SAM ON PRZYCHODZI I WYBAWI WAS!

Dlaczego tak trudno powiedzieć, kim jest się dzisiaj w obliczu prawdy chrześcijańskiej? Religijne wychowanie może pozostawić po sobie pewne ślady. Czy są one poznaniem wszechmocnego Boga i Stwórcy? A może przyjęciem pewnej chrześcijańskiej moralności? Takie ślady nie mogą nikogo zbawić. Pan Jezus powiedział do Nikodema: „Musisz się na nowo narodzić”. Trzeba bezpośrednio skontaktować się z Bogiem, uznać się za grzesznika i wiarą przyjąć Jezusa – Zbawiciela. Wiara ta stawia nas obowiązkowo na nowej drodze, na której nie będziemy się wstydzić wydawać świadectwo o Chrystusie. Ew. Marka 8:38 „Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi.

Życzę radosnego czasu w społeczności i cały dzień.

aracer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.