Codzienne rozważania_25.01.2015

Hurynowicz_rozwazania

Psalm 46:2.
BÓG JEST UCIECZKĄ I SIŁĄ NASZĄ, POMOCĄ W UTRAPIENIACH NAJPEWNIEJSZĄ.

Nieraz Bóg zezwala, aby dotknęło nas nieszczęście. Wtedy może się wydawać, że jesteśmy Jemu obojętni. Bóg w ten sposób postępuje, abyśmy nie ufali we własne siły, lecz poznali schowane w mroku skarby i kosztowności, i odnieśli pożytek. Możemy być pewni, że Pan Bóg jest z nami w chwili cierpień. Być może Jego rękę zobaczymy dopiero w skutkach naszego doświadczenia. Powinniśmy wierzyć, że On zawsze jest przy ognisku cierpień. Możemy nie widzieć Tego, którego nasza dusza umiłowała, jednakże On współczuje nam głęboko i jest z nami. Polegajmy na Jego niezachwianej wierności. Choć Go nie widzimy rozmawiajmy z Nim, jest On obecny przy nas i opiekuje się nami. Kiedy nasza droga wiedzie przez ciemny tunel nasz Ojciec w niebie jest nam bliski jak wtedy kiedy stoimy przed otwartym niebem. „Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz” Ps 46:3.

Życzę błogosławionego dnia.

бесплатное сео

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.