Codzienne rozważania_25.06.2013 – prawdziwa miłość

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson
PRAWDZIWA MIŁOŚĆ

Są bliźni, którzy przywodzą do zguby, lecz niejeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat” (Przyp 18:24).

 Samotność jest smutnym i przygnębiającym stanem. Rzeczywiście potrzebujemy siebie nawzajem, a przyjaciel jest kimś, kto jest naszym największym skarbem, jaki mamy. Biednym to człowiek, który nie ma przyjaciół. Przyjaciele są czymś innym niż koledzy, którzy mogą być nawet bardzo bliscy, lecz nie na tyle bliscy, aby dzielić się swymi najgłębszymi uczuciami.

Spoglądając wstecz na moje życie, mogę powiedzieć, że miałem bardzo wielu przyjaciół. Niektórzy z nich odeszli, aby być z Panem, lecz niektórzy jeszcze żyją. Dawno temu dostałem od pewnego przyjaciela plakietkę, która ma szczególne znaczenie dla mnie. Przyjaciel to ktoś, kto wie, jaki jesteś, rozumie przez co przeszedłeś, akceptuje to kim się stałeś i dalej łagodnie zachęca cię do wzrostu. Dzięki, Chris!

Możesz mieć bliskiego przyjaciela, jak Chris, lecz mamy kogoś, kto jest jeszcze bliższy. Oczywiście, mówię o Panu Jezusie Chrystusie. On jest z nami przez cały czas, nigdy nie jesteśmy całkiem sami, nawet jeśli inni odejdą od nas, ponieważ On jest z nami, w czasie tych ciemnych, nocnych godzin. Gdy przechodzimy przez dolinę śmierci, On jest tam obok nas.

Możesz być sfrustrowany życiem, mieć depresję z powodu tego, jak sprawy podążają, możesz nawet wątpić w to czy cokolwiek pomoże modlitwa. Takie fatalistyczne podejście do życia jest krótkowzroczne, to jak zatrzaśnięcie drzwi przed najbliższym przyjacielem, który przyszedł nam pomóc. Jezus jednak cierpliwie stoi u drzwi i cicho puka. Proszę, otwórz drzwi i pozwól Mu uzdrowić wszystkie zranienia, które teraz odczuwasz.

Wiele błogosławieństw,drogie serca. Zbliżcie się do Boga dziś, zufajcie Mu w pełni i bądźcie błogosławieństwem.

– – Pastor Cecil

раскрутка

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.