Codzienne rozważania_25.07.11

 

Chip Brogden

I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec” (Mt.24:14).

 Dlaczego Pan opóźnia swój powrót? Nie dlatego, że brak jest pragnienia z Jego strony, aby dopełnić Królestwa, lecz z powodu ogromnej Jego miłości i współczucia dla wszystkich. Piotr mówi, że On nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy przyszli do pokuty. Zauważyliśmy już to, jak rzadko jest głoszona Ewangelia Królestwa. Być może Bóg ponownie objawia ją  Swoim ludziom, ponownie zaznacza Ekklesii wagę tego, aby Królestwo mogło być zwiastowane wszystkim narodom jako Jego ostatnie zaproszenie przed końcem tego wieku.

Faktem jest to, że nie wiemy, kiedy wróci, a fakt, że mamy być gotowi na Jego powrót zawsze, oznacza, że nic nie jest w stanie Go powstrzymać przed przyjściem dziś. Następnym wspaniałym wydarzeniem w odnowieniu Niebiańskiego Rządu jest powrót Króla.

 – – – – – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/july25

©2011 InfiniteSupply.Org   Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi. Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

topodin

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.