Codzienne rozważania_25.10.2017

Kazn 8:1-6.
KTÓŻ JEST TAKIM MĘDRCEM, ŻEBY TO ZROZUMIALE WYŁOŻYĆ?
MĄDROŚĆ ROZJAŚNIA OBLICZE CZŁOWIEKA, LECZ SROGOŚĆ JEGO OBLICZA ZNIEKSZTAŁCA GO.
SERCE MĘDRCA SKŁANIA SIĘ KU JEGO STRONIE PRAWEJ, LECZ SERCE GŁUPCA KU JEGO LEWEJ.
PO KTÓREJKOLWIEK DRODZE IDZIE GŁUPI, WIDAĆ, ŻE BRAKUJE MU ROZUMU; I W TEN SPOSÓB MÓWI DO WSZYSTKICH, ŻE JEST GŁUPCEM. JEŻELI GNIEW WŁADCY WYBUCHA PRZECIWKO TOBIE, NIE OPUSZCZAJ SWOJEGO MIEJSCA, GDYŻ SPOKÓJ MOŻE ZAPOBIEC WIELKIM UCHYBIENIOM. ISTNIEJE PEWNE ZŁO, KTÓRE WIDZIAŁEM POD SŁOŃCEM, A JEST NIM PEWIEN RODZAJ POMYŁKI, KTÓRA WYCHODZI OD ZWIERZCHNOŚCI: ŻE GŁUPCÓW SADZA SIĘ NA WYSOKICH STANOWISKACH, A ZASOBNI W MĄDROŚĆ SIEDZĄ NISKO.

Jeśli chodzi o człowieka mądrego – który jest rzadkością – nie ma równego sobie.Tylko on wie jakie jest znaczenie życia i jak objaśnić rzeczy. Taka mądrość powoduje radość i wyraża się w tym, że jego surowe rysy są zastąpione przez jasne i promieniujące oblicze. W tym momencie Salomon narzuca nam szczególny przykład mądrości. Pisząc jako król, udziela rady co do relacji z królami. Bądź mu posłuszny, radzi, pomny tego, że złożyłeś taką przysięgę przed Bogiem. Nie odchodź pospiesznie sprzed jego oblicza. Nie popieraj sprawy co do której wiesz, że nie znajdzie jego aprobaty. Pamiętaj, on jest królem i to jego wola się stanie, a nie twoja. Zrobi dokładnie to co jemu się podoba, jest więc rzeczą bezcelową walczyć o sprawę, która jest przeciwna jego jego życzeniom. Jego słowo ma przewagę i nikomu nie musi zdawać sprawy z tego co robi. Nie spotka cię nic złego, jeśli tak właśnie będziesz postępował wobec niego. a wszystko jest właściwy czas i właściwa procedura, o czym wie każde mądre serce. Zasada ta wciąż pozostaje dobrą, chociaż nikt z nas nie żyje teraz pod panowaniem tego rodzaju monarchii, jaką Salomon miał na myśli. Rozwaga jest lepsza niż upór.
Życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.