Codzienne rozważania_26.04.11

Chip Brogden
a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony” (2Kor. 5:15).

Nie ja lecz Chrystus! To jest cel, a Krzyż jest miejscem, z którego ten proces się zaczyna. Ukrzyżowanie Chrystusa jest jest połączone z ukrzyżowaniem ucznia w sposób nieubłagany i nieunikniony. Nie może być inaczej. To tutaj wszystko, co jest Chrystusa, staje się również nasze. Na Krzyżu tych dwoje staje się jednym, a przeznaczenie tego Jednego jest łączone na zawsze z przeznaczeniem Wielu.

Tutaj, w Krzyżu Głowa łączy się z licznymi członkami Ciała, Krzew Winny jednoczy się z wieloma winoroślami. „Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem” (1Kor. 6:17). W którym miejscu są połączeni? Na Krzyżu. Gdy Chrystus był krzyżowany Paweł nie był tam fizycznie, a jednak mówi: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany„. Oczywiście, jest to duchowe połączenie, duchowa jedność.

– – – – – – – – –
Share your comments:
http://InfiniteSupply.Org/april26aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.