Codzienne rozważania_26.06.11

Chip Brogden

I powiedział [Jezus] do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i berze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje Mnie”  (Łk. 9:23).

Zmartwychwstałe Życie jest tym, co umarło, lecz teraz żyje i nosi na sobie znak Krzyża. Przeszło raz przez śmierć i śmierć nie może go już nigdy więcej dotknąć. Jeśli jeszcze nie przeszedłeś przez śmierć to ciągle boisz się umierania, lecz ten, kto już umarł i żyje ponownie, nie musi się już więcej obawiać śmierci. W miarę jak ubywa nas przez codzienne noszenie naszego krzyża a Chrystus w nas wzrasta, tak i siła Jego Życia dojrzewa przez nasze słabości.

—————————–

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/june26

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi. Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.aracer

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.