Codzienne rozważania_26.10.10 Moc zakotwiczonego życia

James Ryle

Liny celu twojego życia nigdy nie wiotczeją, mocno związane do twojej przyszłości w niebie, mocno napięte przez nadzieję” (Kol. 1:5, parafraza The Message).

dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie; o niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym Słowie prawdy” (BT).

Jak dobrze jest zakotwiczone twoje życie w tym zmiennym świecie?

Niektórzy są niesieni przez każdy wiatru, rzucani przez każdą falę. Zmienne pływy rzucają ich życiem w górę i dół, wpływają na ich wejścia i wyjścia, lecz jest lepszy sposób na życie: sposób znacznie mniej kruchy i niestały. Ty i ja możemy żyć Zakotwiczonym Życiem.  Kiedy jesteśmy przywiązani do Prawdy i pełnej nadziei, która sięga poza ten świat ku wieczności, jesteśmy w stanie znieść z niezachwianą pewnością wszystko, cokolwiek staje przeciwko nam. Każdy dzień napełniony jest celem i ożywiającą energią. Taka jest moc Nadziei.

Morrison napisał: „Nadzieja jest dobrotliwym narzędziem Boga, który służy do ratowania ludzkości przed bezczynnością i stagnacją”. Jakiż dar Boży został nam dany! Nie ma niczego bardziej umacniającego ludzką duszę niż nadzieja; i przeciwnie, nic bardziej destrukcyjnego niż beznadzieja. Thomas Carlyle zauważył: „Jest w bezczynności nieustająca rozpacz”. Człowiek bez nadziei jest na zawsze bezczynny.

Zostaliśmy stworzeni przez Boga do pewnego celu, który nam przyświeca, lecz ten cel może zostać w pełni osiągnięty tylko wtedy, gdy jesteśmy zakotwiczeni przez nadzieję, sięgającą poza ten świat. Na mężczyznach i kobietach z Niebem w sercu nie robią wrażenia, ani ich nie rozpraszają rzeczy pochodzące z tego upadłego świata. Żyją mając cel, który nigdy nie obwiśnie, ich życiowy silnik napędzany jest paliwem dostarczanym przez Samego Boga, ze źródła, które nigdy nie wyczerpuje się.

Oby Bóg wypełnił cię nadzieją! Obyś Dziś żył w nadziei na lepsze Jutro. Obyś pracował, grał, odpoczywał i żył z niewzruszoną pewnością tego, że Pan Jezus uraczył cię przyszłością w Królestwie Niebios, i nawet teraz, na tym świecie, udziela ci z korzyści tamtego dziedzictwa.

Obyś żył Zakotwiczonym Życiem!

сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.