Codzienne rozważania_26.11.2015

Hurynowicz_rozwazania

Hbr 11;1 i 6.
1. A WIARA JEST PEWNOŚCIĄ TEGO, CZEGO SIĘ SPODZIEWAMY, PRZEŚWIADCZENIEM O TYM, CZEGO NIE WIDZIMY.

6. BEZ WIARY ZAŚ NIE MOŻNA PODOBAĆ SIĘ BOGU; KTO BOWIEM PRZYSTĘPUJE DO BOGA, MUSI UWIERZYĆ, ŻE ON ISTNIEJE I ŻE NAGRADZA TYCH, KTÓRZY GO SZUKAJĄ.

W Biblii słowo wiara nie zawsze znaczy to samo. Możemy je rozpatrywać z pięciu różnych punktów widzenia.
1. Wiara jest środkiem, przy pomocy którego osiągamy zbawienie. Można przyrównać ją do ręki, która wyciąga się do Boga, aby wziąć dar Jego łaski: „Łaską zbawieni jesteście przez wiarę.”
2. Wiara jest spokojnym zaufaniem Bogu, wśród różnych okoliczności życia. „Miejcie wiarę w Boga”, powiedział Pan Jezus do swoich uczniów. Bóg jest potężny i interesuje się wszystkimi swoimi dziećmi. Nigdy nie wątp w Jego miłość, także w trudnych sytuacjach.
3. Wiara jest całokształtem chrześcijańskiej nauki w co wierzymy. „Uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym.” List Judy 3 w.
4. Wiara jest darem, który Duch Święty powierzył członkowi Ciała Chrystusa. Chodzi tu o praktyczną wiarę, która posiadającego ten dar w pewnych sytuacjach czyni zdolnym poznać wolę Boga i zgodnie z nią postąpić. (1 Kor. 12:9).
5. Wiara jest także źródłem każdej działalności świadków Pana Jezusa. Wiara ożywia i zachęca ich, aby urzeczywistniali to czego oczekują. Ich nadzieja wprawdzie jest niewidzialna, ale mimo to jest rzeczywistością.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.