Codzienne rozważania_27.11.2015

Hurynowicz_rozwazania
Ps 90:14.
NASYĆ NAS O ŚWICIE ŁASKĄ SWOJĄ, ABYŚMY SIĘ WESELILI I RADOWALI PRZEZ WSZYSTKIE DNI NASZE!

Czy mamy pełne zaufanie do naszego Boga? Pan Bóg uczy nas przez swoje Słowo, abyśmy zaufali Jemu a nie polegali na człowieku.
– Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Ks.Jozuego 1:9.
– Miej nadzieję w Panu. Ps. 27:14.
– Z nami jest Pan, nasz Bóg; On nam pomoże i stoczy za nas bój. 2 Kronik 32,8.
– …On wybawia i wyzwala. Daniel 6:28.
– …Sam bowiem powiedział: nie porzucę cię ani cię nie opuszczę Hebrajczyków 13:5.
– Ale ty pozostaniesz ten sam i nie skończą się lata twoje. Psalm 102:28.
– Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj ten sam i na wieki Hebr. 13:8.
– Nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rzymian 8:39.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.