Codzienne rozważania_27.02.11

Chip Brogden

To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu” (1Jn 2:24).

Jest ciągle tak wiele do nauczenia się o Nim i przeżycia. Konieczny jest dalszy długi wzrost. Ta Droga to proces. Nigdy nie jesteśmy tak daleko, jak wydaje nam się, że jesteśmy, lecz nie mówimy o duchowej dojrzałości, lecz o duchowej satysfakcji. Jeśli, stale przebywając w Panu, On stanie się naszym jedzeniem i piciem, wtedy będziemy wzrastać.

Wzrost nie odbywa się, dlatego że upływa czas, jest to naturalny wynik Chrystusa wzrastającego w nas i ubywania nas. Prawo Życia mówi, że Chrystus musi wzrastać. Nie możemy oczywiście niczego zrobić, aby przyspieszyć ten proces, lecz zdecydowanie możemy dołożyć się do tego, aby go utrudnić, bądź zgasić.

deeo

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.