Codzienne rozważania_27.10.10Moc rozpalonego życia

James Ryle

On był światłem gorejącym i świecącym” (Jn 5:35).

Ten trwały hołd został złożony o Janie Chrzcicielu przez Samego Jezusa. Jezus powiedział również: „Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż on” (Mat. 11:11), co znaczy, że każdy z nas może, podobnie jak Jan, być płonącym i świecącym światłem. Cenę jednak trzeba zapłacić. Dawno temu słyszałem wspaniałego kaznodzieje, Leonarda Ravenhill, który powiedział: „Kosztem świecenie jest spalanie”.  Wielu chce błyszczeć bez gorąca, lecz nie ma błysku tam, gdzie nie ma iskier, i nie ma iskier tam, gdzie młot Bożego słowa nie uderza kowadła naszej duszy, kiedy Duch Święty kształtuje charakter Chrystusa w metalu naszego życia.

Kosztem świecenie jest spalanie.

Uczniowie rzekli: „Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał?” (Łk. 24:32). W jeszcze jednym miejscu Biblia mówi: „Czy słowo Moje nie jest jak ogień – i jak młot, który kruszy skałę?” (Jer. 23:29). Gdy otwieramy siebie na zapalającą moc Bożego słowa, wszystko co w nas jest drewnem, słomą i sianem zostaje pochłonięte przez niestrudzone płomienie. Cokolwiek pozostaje, co jest zatwardziałe i obojętne głęboko w naszych serca jest niszczone przez potężne uderzenia młota Bożego – Jego żywe słowo uwolnione w naszym oddanym życiu.

Czy pozwolisz na to, aby prawda Bożego niezmiennego Słowa wykonywała swoją pracę w twoim życiu? Aby wpływała na myśli, nadzieje, inspiracje, opinie, postawy i zachowania? Na rodzinę, przyjaźnie i znajomości? Jeśli powiesz: „tak”, będziesz światłem gorejącym i świecącym i zostaniesz zaliczony do największych w Królestwie Bożym. Z drugiej strony możesz zapalić swoje własne światło i wypalić je w jednej chwili, nie mając nic do pokazania tym jednym życiem, które prowadzisz. Z pewnością widzisz, że lepszym wyborem jest poddać swoje serce Chrystusowi i być przez Niego uczczonym światłem rozpalonego życia.

A On powie o tobie tego dnia: „On był światłem gorejącym i świecącym”.

aracer.mobi

[Głosów: 1   Average: 5/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.