Codzienne rozważania_28.10.10 Triumf obdarowanego życia

James Ryle

Ponieważ Bóg nie dał nam ducha bojaźni, lecz ducha mocy miłości i trzeźwego myślenia” (2Tym. 1:7).

Nie ma nic bardziej niewłaściwego niż uczeń Jezusa płaszczący się przed tronem Cesarza. Paweł, który sam przygotowywał się do wejścia do rzymskiego Sądu Najwyższego, po wyrok śmierci, chciał upewnić się, żeby Tymoteusz dobrze wiedział gdzie i jak ma się zachowywać. Czy Paweł bał się? Czy był na granicy ugięcia się przed groźbami Rzymskiego Imperatora? Czy narzekał po fakcie na swoje działania, czy żałował decyzji, które podejmował idąc za Jezusem?

ANI ODROBINĘ!

Stał wobec zastraszenia imperium w mocy miłości i był trzeźwego umysłu. Parafraza Biblii The Message ujmuje to w taki sposób: „Bóg nie chce, abyśmy lękali się swoich darów, lecz byli odważni, miłujący i wrażliwi” (2Tym. 1:7). Paweł zachęca Tymoteusza i nas do tego, że możemy być tacy sami bez względu na to z czym się spotykamy.

Moc, Miłość i Trzeźwy Umysł

MOC daje nam pewność, że mamy wszystko, co jest potrzebne do zwycięstwa i dzięki temu jesteśmy odważni wobec zastraszania.

MIŁOŚĆ daje nam pewność, że wykorzystamy moc w sposób konstruktywny i zbawczy.

TRZEŹWY UMYSŁ daje nam jasność umysłu wobec zamieszania i cechuje nas wrażliwością w czasie obłędu.

Moc, Miłość i Trzeźwy Umysł – dzięki nim możemy skupić się na dogodnej do działania chwili i podjąć decyzję, gdy ta chwila przychodzi.

Jeśli masz trudności w domu czy w pracy, z przyjaciółmi czy sąsiadami, którzy cię zastraszają, czy zachodzą okolicznościach, które wydają się uniemożliwiać ci wykorzystanie Bożego obdarowania i powołania to ten wers jest dla ciebie!

Jeśli czujesz wewnętrzne kulenie się, aby milczeć i być biernym to ten wers jest dla ciebie; ma moc zmienić cię od wewnątrz.

Pobudź swoje dary! Możesz być tym, czym masz być. Jeśli będziesz trwał w obdarowaniu, które Bóg złożył na twoim życiu, możesz świecić jak słońce w swym biegu po niebie. Bądź tym, do czego zostałeś stworzony, odważny, miłujący i wrażliwy, a to uciszy krytyków i negatywistów za każdym razem!

To jest triumf obdarowanego życia!

topodin.com

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.