Codzienne rozważania_28.09.2016

Hurynowicz_rozwazania

List do Galacjan 3:26.
ALBOWIEM WSZYSCY JESTEŚCIE SYNAMI BOŻYMI PRZEZ WIARĘ W JEZUSA CHRYSTUSA.

Bóg nie jest już sędzią, który przez swój zakon potępia i wtrąca do więzienia. Nie jest już dłużej wychowawcą, który poprzez zakon ogranicza naszą wolność i karci nas. Teraz Bóg jest naszym Ojcem w Chrystusie, przyjął nas i przebaczył nam. Nie musimy się Go lękać, pełni obawy przed karą, która słusznie się nam należy. Teraz Go kochamy, jesteśmy pełni głębokiej synowskiej miłości ku Niemu. Już nie jesteśmy więźniami oczekującymi wyroku, ani też niepełnoletnimi dziećmi, które pozostają pod surową opieką wychowawcy, co ze wszystkich stron ogranicza ich wolność, ale jesteśmy synami Boga i dziedzicami Jego pełnego chwały Królestwa, którzy cieszą się prawami przysługującymi dorosłym Jego synom. To synostwo jest w Chrystusie. Nie możemy go dostąpić dzięki czemuś, co jest z nas samych. Chrystus bowiem nie nauczał, że Bóg jest pobłażliwym Ojcem wszystkich ludzi ani nie nauczali tego apostołowie. Jedynie w tym sensie możemy rozumieć tę nowotestamentową prawdę.
Pozdrawiam w en piękny poranek i życzę błogosławionego czasu w społecznościach.

a”.

Pozdrawiam w ten piękny poranek, który dał nam Pan.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.