Codzienne rozważania_29.09.2016

Hurynowicz_rozwazania

Ga 3:28
NIE MASZ ŻYDA ANI GREKA, NIE MASZ NIEWOLNIKA ANI WOLNEGO, NIE MASZ MĘŻCZYZNY ANI KOBIETY; ALBOWIEM WY WSZYSCY JEDNO JESTEŚCIE W JEZUSIE CHRYSTUSIE.

Nie ma różnicy jeśli chodzi o rasę. Bóg wezwał Abrahama i jego potomków (rasę żydowską) w tym celu, aby objawić im samego siebie. Gdy przyszedł Chrystus, wypełniła się obietnica Boża, mianowicie, w potomstwie Abrahama wszystkie rasy i narodowości ziemi miały dostąpić błogosławieństwa. Objęte tym są wszystkie narody i wszystkie rasy, kolory skóry i języki. Jesteśmy równi, zarówno pod względem potrzeby zbawienia, jak i naszej niezdolności, aby sobie na to zbawienie zapracować czy zasłużyć. Jesteśmy równi także a tym, że Bóg ofiarowuje nam to zbawienie za darmo w Chrystusie. Z chwilą przyjęcia tego zbawienia, nasza równość przemieni się w braterstwo i to takiego rodzaju, które może stworzyć tylko Chrystus. W każdym społeczeństwie na przestrzeni dziejów ludzkości rozwinęły się pewne systemy klasowe czy kastowe. Urodzenie, bogactwo, przywileje, wykształcenie rozdzieliły ludzi i utworzyły odrębne ich grupy. Ale w Chrystusie wszelkie przejawy snobizmu są zabronione i wszelkie zróżnicowanie klasowe stało się zbędne. W starożytnym świecie kobiety zawsze były pogardzane, nawet w judaizmie, bardzo często je wykorzystywano i niewłaściwie traktowano. Tutaj Paweł stwierdza, że w Chrystusie mężczyzna i kobieta są sobie równi. Stwierdza to Paweł, uważany przez ignorantów za anty feministę.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.