Codzienne rozważania_29.01.11

Brogden Chip

Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane;Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną” (Obj. 2:26-28).
Tak jak Jeremiasz został ustanowiony nad narodami i królestwami, tak my otrzymaliśmy również ten autorytet (władzę). Nie służymy w rządowym wymiarze, lecz w duchowym, modląc się o Królestwo i Wolę Bożą, aby się wykonały. Taka modlitwa jest bardzo ważka i uniwersalna, sięga ponad ziemią i dlatego również porusza ziemię.

W dodatku do władzy na narodami dano nam „gwiazdę poranną”. Chrystus jest Gwiazdą Poranną, Niebieskim Człowiekiem, Tym, który jest wyższy niż narody i królestwa tego świata. Gwiazda Poranna daje Zwycięzcom niebieski autorytet, który stoi ponad wpływami ziemskiej rzeczywistości, w której musimy żyć.

seo анализ сайта маркетинговый аудит

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.