Codzienne rozważania_29.03.2015

Hurynowicz_rozwazania

Hab 2:3.
GDYŻ WIDZENIE DOTYCZY OZNACZONEGO CZASU I WYPEŁNI SIĘ NIEZAWODNIE. JEŻELI SIĘ ODWLEKA, WYCZEKUJ GO, GDYŻ NA PEWNO SIĘ SPEŁNI, NIE OPÓŹNI SIĘ.

Trzeba nieraz wiele czasu, aby zrozumieć, że zwłoka nie oznacza odmowy. Pan Bóg podczas naszych ciężkich przeżyć obserwuje nas i nie dopuści ani jednego zbytecznego doświadczenia. Gdy wszystko zostanie wypalone, On przychodzi z pomocą. Nie zasmucajmy Go zwątpieniami w Jego miłość. Powinniśmy z podniesioną głową chwalić Boga za wybawienie, które jest już w drodze i będziemy obficie wynagrodzeni za odroczenie, które było niczym innym jak doświadczeniem naszej wiary.
„Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” – 2 Piotra 3:9.

Życzę błogosławionego dnia.

продвижение сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.