Zrozumienie proroctwa, a bieżący rok_2

Logo_FennC_2
John Fenn ,

Dziele się tym, jak zrozumieć współczesne proroctwo. Ostatnio pisałem o tym, że Pan jest JA JESTEM, Ten, który jest zawsze teraz, co znaczy, że gdy On coś do nas mówi to odczuwamy to jako TERAZ, natychmiast. Jest tak dlatego, że w Jego rzeczywistości, wiecznego teraz, to jest TERAZ, gdy zatem mówi do nas, to odczuwamy to tak, jakby miało się to stać natychmiast.

Opisałem również co to znaczy, że proroctwo jest liniowe. Gdy Ojciec pewne rzeczy zachowuje do swojej wiadomości i nie objawia tego ludzkości, proroctwo przeskakuje nad tym, co nie jest objawione, a my nie mamy pojęcia, w którym miejscu te tajemnice pasują.

Następnie: proroctwo nie musi się wydarzyć, aby było prawdziwe

W starożytnym Izraelu jedną ze wskazówek decydujących o tym, że proroctwo pochodziło od Pana, było to, że cokolwiek prorokowano rzeczywiście wypełniało się, jak zapowiedziano, lecz nie jest to jedyna wskazówka.

Mojżesz – W Księdze Wyjścia 3:16-17 Pan powiedział Mojżeszowi przy płonącym krzewie, aby wrócił do Egiptu, zebrał starszych i powiedział im, że Pan zabierze ich do Ziemi Obiecanej, „… ziemi mlekiem i miodem opływającej”.

Pan powiedział to Mojżeszowi bezpośrednio, a następnie zostało to przekazane starszym Izraela i całemu ludowi, i nigdy się to dla nich nie stało. Wszyscy, którzy to proroctwo usłyszeli pomarli na pustyni, nigdy do Ziemi Obiecanej nie docierając. (Wyłącznie Jozue i Kaleb oglądali wypełnienie tego słowa.)

Jonasz – W Księdze Jonasza 3:40 Jonasz prorokuje, że Niniwa zostanie zburzona w ciągu 40 dni, lecz znacie tą historię. Ludzie pokutowali, a gdy Pan to zobaczył, zmienił zdanie, co zdenerwowało Jonasza.

Izajasz – Izajasza prorokował choremu królowi Hiskiaszowi (Iz 38:1): „Tak mówi Pan: uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz a nie będziesz żył”. Jednak król zwrócił się twarzą do ściany i błagał o życie i w wersie 5 Pan zmienia zdanie i mówi Izajaszowi, aby powiedział królowi, że dodaje 15 lat do jego życia.

(Ironicznym obrotem zdarzeń jest to, że w 2Księdze Królewskiej 21:1 czytamy, że syn Hiskiasza, Manases, został królem, gdy miał 12 lat, co znaczy, że urodził się w ciągu tych dodatkowych 15 lat życia Hiskiasza. Pomimo, że Manasses pokutował pod koniec swego życia, był złym królem i rozciął Izajasza na pół (2Krn 33:11-19, Hbr 11:37), co znaczy, że ten, który prorokował jego ojcu przedłużenie życia, tak aby Manasses mógł się urodzić, stał się sam ofiarą tego słowa. Tak wygląda życie w Panu, że ci, do których jesteśmy posłani są co najmniej niewdzięczni, a czasami uważają nas za swoich wrogów, choć to przez nas dostąpili łaski Bożej.)

Czy te proroctwa były od Pana? Tak, lecz zwróć uwagę na to, że nigdy się nie spełniły, ze względu na to, jak na te słowa zareagowali ludzie. W pierwszym przypadku, ludzie nie patrzyli na obietnice, które zostały im dane i nie poszli za Panem. W dwóch pozostałych przypadkach – pokutowali, gdy usłyszeli słowo do nich skierowane.

 

Dodajmy jeszcze do tej mieszaniny…

W Księdze Dziejów Apostolskich (27:10) czytamy o tym, że apostoł Paweł jako więzień ma być zaokrętowany na statek zmierzający do Rzymu. W odbiera swym duchu, że jeśli wyruszą to stracą statek, towar i życie, i mówi, aby nie wypływać. Zostaje zignorowany i faktycznie ogromny sztorm uderza na statek, a kiedy już niemal cała nadzieja zgasła…

Paweł mówi wszystkim (22-31), że stanął przy nim w nocy anioł i powiedział mu, że choć stracą statek i towar, jak zostało to wcześniej objawione, Ojciec zachowa życie wszystkich 276 osób znajdujących się na statku. Znaczy to, że to, co pierwotnie Paweł otrzymał o stracie życia wszystkich było rzeczywiście objawieniem pochodzącym od Ojca o tym, co diabeł zamierzał uczynić, lecz dzięki interwencji Ojca ten plan został zatrzymany.

A teraz o współczesnych słowach od Pana

Jeśli chodzi o osobisty poziom to wielu chrześcijan mających dobre intencje, przeżyło coś podobnego, co zdarzyło się Pawłowi. Ojciec objawił im coś, co zamierzał zrobić diabeł, a oni idą i mówią wszystkim: „Bóg mi powiedział” (co jest niewłaściwe: po prostu odebrali coś w duchu swoim). Wtedy to się nie dzieje, a oni zastanawiają się nad tym, czynie usłyszeli źle.

Wielu wierzących nie ma na tyle doświadczenia w drogach Ojca, aby wiedzieć, czy Duch Święty próbuje im pokazać plan przeciwnika czy sam przeciwnik usiłuje ich przestraszyć. Ponieważ uważają to za coś negatywnego, myślą, że to musi być od diabła i gromią Ducha Świętego, nie zdając sobie sprawy z tego, że to Ojciec stara się im pokazać plan przeciwnika i chce, żeby prosili Go o interwencję.

Współczesne prorokowanie a wydarzenia na świecie

Kiedy słyszę współcześnie pewne proroctwa dotyczące wydarzeń na świecie rozpoznaję, że część z tych ludzi przekazuje do publicznej wiadomości informacje, którymi Ojciec dzieli się po to, aby prosić Go o interwencję, aby one NIE zdarzyły się, lecz ani oni sami, ani ich słuchacze nie rozumieją tego.

Pierwszą robotą tego, kto otrzymuje słowo dotyczące przyszłości, jest modlitwa. Taki człowiek ma rozpoznać czy to wydarzenie jest postanowione i nie można tego zmienić czy też zdarzy się, lecz możemy zmienić to, jak będzie przebiegać, bądź zatrzymać całkowicie.

Przykład…

W Ewangelii Mateusza 24:15 Jezus potwierdza część proroctwa proroka Daniela (Dn 9:27), mówiącą o tym, że anty-Chryst wejdzie do świątyni w Jerozolimie w połowie znaku jakim będzie pokój siedmioletni i zwróci się przeciwko Izraelowi. Jezus powiedział, że wtedy ludzie zobaczą, że muszą uciekać z Jerozolimy i skierować się ku górom na pustyni. W wersie 20 mówi: „Módlcie się o to, aby to nie wypadło zimą lub w sabat…”

Zwróć uwagę na to, że wejście antychrysta do świątyni jest bezwzględnie postanowione- stanie się na pewno! Lecz Jezus powiedział, aby modlić się o to, aby nie stało się to w zimie lub w sabat – modlitwa może spowodować zmianę okresu roku na wygodniejszą do podróżowania, oraz na inny dzień tygodnia niż dzień sabat, w którym w Izraelu były nałożone ograniczenia na podróżowanie.

Podsumowanie

Jak dotąd opisałem jak fakt, że Pan jest JA JESTEM, wpływa na to, że wszystko, cokolwiek objawia nam, robi takie wrażenie, jakby miało się stać natychmiast. Pisałem o tym, że pewne rzeczy Ojciec zachowuje dla siebie, więc proroctwo przeskakuje, to co ukryte, a dla nas wygląda to tak, jakby było to ustawione na jednej prostej, nieprzerwanej linii proroczych zdarzeń, podczas gdy tak naprawdę wiele lat i wydarzeń może być jeszcze między nie wstawionych.

Pokazałem również to, że proroctwo może być od Boga, lecz nie wydarzyć się nigdy, ze względu na to w jaki sposób ludzie reagują na słowo. Zarówno stwardnienie serca jak i pokuta mogą znaczyć, że Pan zmieni zdanie i to, co zostało zapowiedziane, nigdy nie stanie się.

Widzieliśmy również, że często ludziom ujawniany jest plan przeciwnika, ponieważ Ojciec chce interweniować i zrobi to poproszony, lecz niektórzy nie rozumieją tego i wywołują strach w ciele Chrystusa dzieląc się tymi wydarzeniami i twierdząc, że zdecydowanie będą miały miejsce.

Zobaczyliśmy również to, że pewne rzeczy, które na pewno będą miały miejsce, mogą zostać zmienione przez modlitwę, na przykład jeśli chodzi o czas ich zajścia.

Co ma zrobić wierzący, komu wierzyć?

Skąd mamy wiedzieć, że to, co słyszymy czy ktoś inny mówi, że słyszał bądź widział, pochodzi od Boga. Skąd mamy wiedzieć, że jest to bezwzględnie pewne wydarzenie czy też można go zmienić? Czy jakieś objawienie dane przez Ojca jest pokazaniem planów przeciwnika?

O tym następnym razem: skąd mamy wiedzieć czy jakieś proroctw jest od Boga i jakiego rodzaju jest objawieniem?

Zrozumienie proroctwa, a bieżący rok_3

A do tej pory mnóstwo błogosławieństw

John Fenn

email me at: cwowi @ aol.comdeeo

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.