Codzienne rozważania_29.05.11

Chip Brogden

Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę. . . żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci”  (Flp. 3:8, 10).

Uczeń Chrystusa to nie ktoś, kto pojmuje umysłem ideę ukrzyżowania Chrystusa, ani ktoś, kto zwyczajnie czyta i akceptuje historyczny zapisy  ukrzyżowania. Uczeniem Jezusa jest ten, kto wchodzi w doświadczenie Krzyża i osobiście jest z nim zaznajomiony. Wziął swój własny Krzyż i idzie śladami Chrystusa.

Główny cel dzieła Krzyża  został osiągnięty, gdy Chrystus został ukrzyżowany; dalsze cele Krzyża osiąga się wtedy, gdy każdego dnia wyrzekam się siebie i biorę mój Krzyż i idę za Nim. Jego dzieło na Krzyżu jest skończone i doskonałe, moje dzieło przez Krzyż trwa stale.   Dzięki Krzyżowi, który On niósł, zostało osiągnięte dzieło zbawienia, dzięki Krzyżowi, który ja niosę, osiąga się dzieło duchowej dojrzałości.

– – – – – – – – – – – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/may29

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!deeo.ru

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

One comment

  1. Coś do mnie dotarło właśnie… krzyż nie jest cierpliwym znoszeniem cierpienia jakie Bóg na nas zesłał. Jest zgodą na pójście całkowicie (aż do końca, aż do możliwej śmierci…) w duchu przeciwnym do ducha tego świata. Między innymi, jest więc wyrzeczeniem się słusznie należnych praw… Na dodatek nie robimy tego jako okradani biedacy, ale jako posiadający wiele zwycięzcy…
    Większego idiotyzmu Świat nie słyszał! Ani większej Mądrości…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.