Żyć ponad


Ron McGatlin

Wielu ludzi Bożych uważa, że na narody świata zbliża się czas jakiejś mocnej korekty – sądu. Różnie można podchodzić do tego, co to znaczy i jak przygotować się czy też jak reagować w świetle zbliżających się być może dotkliwych trudności. Czy można, w takich czasach jakie wydają się nadchodzić na świat, żyć w spokoju i z powodzeniem dla duszy? Następnym pytaniem, które się pojawia, jest to czy ten pokój sięga poza ten potencjalnie trudny i niszczący okres?

Bóg otwiera drzwi przed Swoim ludem, a są to drzwi do życia znacznie wykraczającego ponad to, czego doświadczamy dzisiaj, znacznie ponad troski tego życia; drzwi, które otwierają się dla chętnych, aby wejść. Ponad hałasem zmagań i walkami leży ocean pokoju i ciszy, nieograniczona moc czeka na tych, którzy wejdą. Potencjał tego wieku przyszedł, aby spocząć na tych, którzy przyjmą go. Życie, o które wielu walczyło, pozostaje za tymi drzwiami. Chwała własnych osiągnięć i zdobyczy zanika, nasze poprzednie życie topnieje jak ciepły wosk. Struktura mocy naturalnego ludzkiego umysłu i siły duszy jest jak woskowa figura w żarze dnia Pańskiego.

Pokój jest to san nie dający się zrozumieć, ponad wiedzą i aktywnością. Jest to miejsce skrajnej siły i pewności – miejsce wiara jest łatwa a praca nie jest trudna – zaprawdę jest to miejsce, gdzie nasze jarzma są łatwe, a ciężary lekkie. Wejście do tych otwartych drzwi to sprawa osobista, nikt z ludzi nie może cię tam wprowadzić. Jedynie Chrystus może wejść przez te drzwi z tobą. Te drzwi to jedność z Bogiem. Stawanie się jedno z Bogiem przez Chrystusa Jezusa przez pracę Ducha Świętego jest drzwiami do ODPOCZNIENIA. Już nigdy więcej sam i nigdy więcej w walce, aby zrobić coś czy stać się czymś. Jest to miejsce w życiu, do którego docieramy ponad wszelkimi potrzebami. W miejscu odpocznienia w pokoju nie brakuje niczego. Naprawdę wszystko jest dobrze z duszą, a gdy morze przelewa się nad nami, nasza kotwica jest trwałym zabezpieczeniem. Naturalne okoliczności nie mają zupełnie niczego do takiego odpocznienia w Bogu.

 

Jedność z Bogiem poprzedza jedność z innymi.

Jak mogą iść dwaj razem, jeśli się nie umówili, jaką społeczność ma światłość z ciemnością? Jego wola staje się naszą wolą, Jego charakter staje się naszym charakterem, stajemy się Chrystusem w tym świecie. Prawdziwa jedność w pierwszej kolejności rozwija się między nami a Bogiem i dopiero wtedy mamy potencjał, aby być w doskonałej jedności z każdym innym, kto chodzi w jedności z Bogiem. Aby przeżywać prawdziwą jedność ze sobą nawzajem, musimy, gdy już osobiście staniemy się jedno z Bogiem, tylko połączyć się razem z innym o tej samej cesze.

A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś” ~ Jezus.

Wejście w otwarte drzwi do pokoju jest początkiem owocnego życia. Chodzenie w jedności z Chrystusem wprowadza nieograniczoną miłość, moc i mądrość, dzięki czemu zaczyna się skuteczne wprowadzanie duchowych zmian w naturalnym świecie.

 

Wspólna droga w jedności z innym pomnaża ten potencjał wprowadzania zmian.

Nadto powiadam wam, jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” ~ Jezus.

Tam, gdzie są w prawdziwej jedności dwie osoby lub więcej, wzrasta moc do wprowadzania Królestwa Bożego. Wspólne zebranie w Jego imieniu to zebranie jednostek, które są jedno z Chrystusem i ze sobą nawzajem. Istnieje potężna nadnaturalna zbiorowa obecność Chrystusa pośród wierzących, którzy są jedno z Chrystusem i gromadzą się w zgodzie. Tłumy, które chodzą w prawdziwej jedności z Chrystusem mogą mieć przeogromny wpływ na ten świat.

Grypa będąca w jedności z Chrystusem ma wspaniały potencjał w modlitwie. Zgoda w modlitwie jest niezwykle istotna do tego, aby Królestwo pojawiało się w społeczeństwie i na tym świecie. Wspaniała manifestacja obecności Bożej może pojawić się na zgromadzeniu, gdzie wszyscy obecni są w zgodzie z Chrystusem. Niemniej, gdy na takim zebraniu są osoby, które nie stały się jedno z Chrystusem, będzie widoczny brak mocy i obecności.

Jeśli jesteśmy jedno z Chrystusem, będziemy doświadczać braku intymnej relacji na tym samym duchowym poziomie głębokości jedności z tymi, którzy nie są jedno. Ci, którzy nie stają się jedno z Bogiem, nie będą w pełnej jedności z resztą. Relacja między nimi może być i powinna być, lecz brak będzie tej samej głębi pełni jedności. W jedności z Chrystusem miłość Boża zawsze wpływa do wszystkich, niemniej nie będzie to się działo na tym samym poziomie u każdego.

 

Bóg nie stanie się jedno z kimś, kto nie jest święty.

Boże miłosierdzie i rozlana na krzyżu krew Chrystusa są odkupieniem dla grzeszników. Łaska Boża wykonuje oczyszczające dzieło Chrystusa w Duchu Świętym zamieszkującym i uzdalniającym odkupionych do tego, aby stawali się czystym i świętym ludem Bożym. Można osiągnąć w tym życiu prawdziwą świętość i jest to Bożym pragnieniem dla każdego, kto przychodzi do Chrystusa. Niemniej, aby wejść do pełni ODPOCZNIENIA w tym życiu, musimy dojrzewać w procesie oczyszczania z mieszaniny przez pełną współpracę w odpowiednim procesie oczyszczenia oraz przez stosowanie skończonego działa Chrystusa w nas przez Ducha Świętego. Święty Duch Boży nie napełni całkowicie i nie będzie przebywał w pełni w naczyniu zawierającym nieświętą mieszaninę. Duch i krew są dostępne, aby zbawić, uzdrowić i uwolnić nas, przygotowując nas do całkowitego nasączenia i napełnienia Duchem Bożym. Zbawieni i oczyszczeni stajemy się czystymi naczyniami, które są oddzielone, aby stać się jednym Duchem z Chrystusem. Ojciec w Chrystusie, Chrystus w nas i my w Chrystusie, stajemy się jedno z Bogiem.

To wszystko i znacznie więcej jest dla możliwe, JEŚLI najpierw będziemy szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, i nastawimy się na te rzeczy z góry, a nie na to co ziemskie.

A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni” ~ Paweł.

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” ~ Paweł.

 

Dążcie do miłości, ona nigdy nie zawodzi,

a Królestwo Jego trwa na wieki.

Ron McGatlin

basileia  @    earthlink.net


продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.