Codzienne rozważania_29.06.11

Chip Brogden

Jego to zwiastujemy, ….  aby stawić każdego doskonałym w Chrystusie Jezusie” (Kol. 1:28).

Wyraz doskonały oznacza duchowo dojrzały, ten, który osiągnął pełny cel tego, do czego został stworzony. W istocie jest to cel każdej służby, czy to jest służba apostolska, prorocza, ewangelizacyjna, pastorska czy nauczycielska; ich zadaniem jest głosić Chrystusa i doprowadzić wszystkich do duchowo dojrzałej relacji z Nim.

Paweł napisał do Galacjan, że byli jego małymi dziećmi, które  „znowu w boleści rodzę, aby dopóki Chrystus nie będzie w was ukształtowany” (Gal. 4:19). Chrystus już w nich był, lecz nie był w pełni ukształtowany w nich, byli ciągle dziećmi. Służa ma za zadanie prowadzić do dojrzałości w Jezusie. Chrystus jest sercem wszystkiego: On jest centrum naszej działalności, zaczynamy z Nim i z Nim kończymy.

продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4.8]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.