Codzienne rozważania_30.04.11

Chip Brogden

wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone” (Kol 1:16).

Na początku, gdy człowiek chodził z Bogiem panował oczywisty Niebiański Porządek/Rząd na ziemi. Znaczy to, że Chrystus był na Swoim właściwym miejscu. Gdy Chrystus jest pierwszy we wszystkim gdy On jest centralną postacią i ma władzę zwierzchnią, wszystko jest w porządku.

Bóg stworzył „wszystko przez Niego i dla Niego” i Jego ustanowił Panem Wszystkiego. Jeśli tylko Chrystus zajmował Swoje prawnie należne Mu miejsce, cała reszta stworzenia mogła dalej trwać. W Księdze Stworzenia Bóg ogłosił, że to, co właśnie uczynił było „dobre”. Gdy całe dzieło zostało ostatecznie zakończone, Bóg osądził ostateczny stan tego, jako „bardzo dobry”(Rdz. 1:31) i największą korzyścią życia człowieka pod tym Niebiańskim Porządkiem był jego duchowy stan przed upadkiem.  Duchowo miał pokój ze sobą samym i ze swoim Bogiem. Innymi słowy: wszystko, co istniało pod Niebiańskim Porządkiem/Rządem było doskonałe. Było to, całkiem dosłownie, niebo na ziemi.

– – – – – – – – – –

Share your comments:

http://InfiniteSupply.Org/april30

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach nie zarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

 

 продвижение

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.