Zbiorowe duchowe światło

Ron McGatlin

Królestwo Boże na ziemi jest wprowadzane w zbiorowym ciele, która ma jedną Głowę: Chrystusa Jezusa. Żaden człowiek, oprócz Chrystusa Jezusa nie ucieleśnia całego światła Bożego.

Królestwo Boże z niebios jest wprowadzane w Jego ciele przez Jego pełną manifestację na ziemi, a ta znajduje się w pełni wyłącznie we wcieleniu Jezusa, nie w żadnym człowieku. Niemniej, pełnia Chrystusa i Jego królestwa ma się wyrażać przez Jego zbiorowe ciało, działające w doskonałej jedność wszystkich części, właściwie ze sobą złączonych i funkcjonujących jako jedno ciało mające Jedną Głowę. Światło Boże jest prawdą. Cała miłość, moc i mądrość z nieba są przekazywane na ziemię przez Prawdę, Światło Boże. Chrystus Jezus jest Prawdą i Światłością.

Syn Boży przekazuje Swoją prawdę i światłość do wnętrza każdego członka Swego ciała na ziemi. Miłość, moc i mądrość z nieba płyną jak potężna rzeka dając życie każdemu członkowi Jego ciała. Wszyscy mają udział w tym samym strumieniu, wszyscy jesteśmy dokarmiani, lecz nikt nie otrzymuje wszystkiego naraz.

Trwanie razem w Chrystusa i Chrystus trwający w nas, łączy nas całkowicie z ogromnym niebiańskim zbiornikiem miłości, mocy i mądrości. Siła i zrozumienie Boga uzdalnia i uprawomocnia złączone i zjednoczone, zbiorowe ciało Chrystusa na ziemi aby ustanowić doskonałą wolę i plan Głowy, Chrystusa Jezusa – Królestwo Boże na ziemi jak jest w niebie.

Czy potrafimy uchwycić tą zdumiewająca prawdę i przyjąć ją? Jeśli możemy, staniemy się, jako synowie Boży manifestujące się w nas jako zbiorowości nadnaturalne życie Chrystusa, prawdę i światłość. Świat bardzo ciężko wzdycha oczekując prawdy i światłości, które umocnią zbiorowo synów Bożych na ziemi. Wszelka moc niebios jest dostępna i wszystko jest możliwe przez Chrystusa w nas. Cała miłość i mądrość Chrystusa prowadzą nas do wspaniałego życia Bożego na ziemi w Jego Nowym Jeruzalem, życia według niebiańskiego królestwa na ziemi.

Ludzkość szuka bez Boga mocy i wykorzystuje świat, aby dawał więcej jeszcze mocy i wiedzy pod ludzką kontrolę, dla ludzkich celów, z dala od Boga. Planeta jest w niebezpieczeństwie przez to, że ludzkość nieustannie dąży do władzy. Wypadki nuklearne i odpady, ogromne wycieki ropy naftowej oraz wiele innych ważnych wypadków na tej planecie są wynikiem ludzkiego nieopanowanego dążenia do władzy i zagraża życiu ludzkości na ziemi.

 

Ostateczne Źródło Bożej Mocy

Źródło wszelkiej mocy jest dostępne przez Ducha Chrystusa w Jego ciele oczyszczonych, pokornych i świętych synów i córek na ziemi. Nie ma końca wzrostowi królestwa Chrystusa Jezusa. Rząd będzie spoczywał na Jego ramionach, na których doskonale spoczywa Głowa. Duch Królestwa Bożego będzie naprawiał, odnawiał i odbudowywał naturalny świat zgodnie z oryginalnym Bożym planem i projektem. Wszystko znajdzie się pod stopami Chrystusa Jezusa. Zarówno ramiona jak i stopy są częściami tego ciała. Sela.

 

Jasne Światło Boże

Podobnie jak jasne naturalne światło słoneczne zawiera wszystkie kolory tęczy, tak też ciało Chrystusa składa się z całego spektrum światła. Te liczne części zebrane razem staja się jasnym objawionym światłem Bożym. Rozdzielone jak słoneczne światło przepuszczone przez pryzmat czy krople deszczu na niebie, ciało jest podzielone na dużo różnych kolorów. Musimy stać się jednym ciałem – jednym połączonym ciałem, składającym się ze wszystkich kolorów objawionej prawdy, schodzącym się razem, które staje się czystym światłem Chrystusa, które rozprasza w swoich członkach wszelką mieszaninę ciemności.

 

To ciało zejdzie się razem jedynie wtedy, gdy podniesiemy nasze oczy z tego, na co kładliśmy nacisk w starym kościelnym wychowaniu i skupimy się na wyższej rzeczywistości Królestwa Bożego zstępującego na ziemię. Jedność bierze się ze wspólnego skupienia się na Królestwie Bożym Jego sprawiedliwości. Ewangelia Królestwa była i jest przesłaniem Chrystusa Jezusa.

Gdy wznosimy nasze oczy ku królestwu, zaczynamy iść ku sobie nawzajem właśnie w tej jedności miłości, mądrości i mocy rzeczywistości Chrystusa i Jego Królestwa w nas. Suche kości stają się żywą armią, która przynosi na tą wzdychającą ziemię odkupienie zmartwychwstałego życia. Nadnaturalne życie Ducha Bożego staje się naturalną rzeczywistością Bożych ludzi na ziemi i chwała Boża napełni ziemię.

Skupmy się na Królu i Jego Królestwie i idźmy razem z tym, którzy robią to samo a nadnaturalne życie Boże wypełni nas i cały świat wokół nas Jego życiem.

 

Dążcie do miłości, ona nigdy nie zawodzi,

a Królestwu Jego nie będzie końca.

 

Ron McGatlin

basileia  at  earthlink.net

 deeo

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *