Codzienne rozważania_30.10.2014

Hurynowicz_rozwazania

Psalm 50:15.
I WZYWAJ MNIE W DNIU NIEDOLI, WYBAWIĘ CIĘ, A TY MNIE UWIELBISZ.

Niedola, wybawienie i wdzięczność są ściśle ze sobą związane. „Dzień niedoli” to nie tylko zewnętrzne niebezpieczeństwo jest to również potrzeba człowieka, który podświadomie obawia się, że nie ma uporządkowanych swoich spraw z Bogiem. Będąc w takiej sytuacji może wołać do Boga, wtedy przekona się, że Bóg jest blisko niego i chce przyjść z pomocą. Po wybawieniu człowiek ma obowiązek dziękowania Bogu za to. Wielu składało przyrzeczenie, gdy byli w niedoli: „Boże jak mi pomożesz będę ci służył”, niestety wielu z nich danego Bogu słowa nie dotrzymało.
Życzę błogosławionego dnia.

продвижение сайта по низкочастотным

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.