Codzienne rozważania_31.07.11

Chip Brogden

 Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich?
(Jn. 3:12).

Ścieżka wzrostu, duchowej dojrzałości zależy od naszej chęci odrzucania starych dróg i przyjmowania nowych; do wychodzenia poza niższy porządek rzeczy i wchodzenia na wyższy porządek, na niebiańskie, duchowe drogi, jako coś przeciwnego do ziemskiego, naturalnego i cielesnego funkcjonowania, do którego zostaliśmy przyzwyczajeni. Pokuta to nieustanny proces zgadzania się z tym, co Bóg pokazuje nam o Sobie i podejmowanie koniecznych kroków dopasowania się do tego.

Zamiarem Ducha Świętego jet czynienie radykalnych regulacji, wzbudzanie w nas chęci do patrzenia w inny sposób; gorliwości do postrzegania rzeczy tak, jak widzi je Bóg, bez względu na to, jak niewygodne może to być; do cenienia tego, co On ceni i rezygnacji z pomniejszych rzeczy; do uzgadniania swoich myśli z Jego Umysłem i Wolą we wszystkim; do całkowitej rezygnacji z swego gruntu i przechodzenia na Jego grunt – bez względu na konsekwencje.

– — – – – – – – – –

Share your comments:
http://InfiniteSupply.Org/july31

©2011 InfiniteSupply.Org  Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi. Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

сколько стоит сео продвижение

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.