Codzienne rozważania_31.07.2012

Jeden grzech Adama przynosi potępienie na wszystkich, lecz jedno dzieło sprawiedliwości Chrystusa przynosi prawą relację z Bogiem i nowe życie dla wszystkich” (Rzm. 5:18 NLT).

Sprawa duchowej mocy jest bardzo ważna. Tak wielu chrześcijan znajduje się w ciągłych zmaganiach z tym, aby żyć zgodnie z tym, co znają jako Boży standard. Dla nich chrześcijaństwo jest sposobem na życie składającym się z różnych reguł i przepisów. Wiedzą co powinno być, a co nie powinno, więc starają się osiągnąć ten poziom życia. Ich świadomość odgrywa ogromną rolę w nieustannych wysiłkach i z tego powodu cierpią z powodu wielu obaw i nie przeżywają obiecanej radości. Dla nich życie staje się uciążliwym biznesem naładowanym wielkimi rozczarowaniami i licznymi upadkami. Od czasu do czasu mogą odczuwać wrażenie osiągnięcia sukcesu z wynikającym z tego zadowoleniem, lecz przy płynnych emocjach duszy, sprawy walą się i idą w złą stronę. TAk więc okazuje się, że dla ludzi chrześcijańskie życie jest ciężarem; tęsknią za prawdziwym zwycięstwem, prawdziwym uwolnieniem i prawdziwą radością Pańską, podczas gdy doświadczają wzlotów i upadków nieustannych zmagań. Chrześcijańskie życie, którego opis znajdujemy na kartach Nowego Testamentu wydaje się tak innego od ich rzeczywistego doświadczenie, że diabeł nigdy nie spóźnia się z wtykaniem sugestii, że życie w stałym zwycięstwie jest całkowicie niemożliwe, więc wszystkie ich nadzieje są nierealnym marzeniem. Szatan chce, aby Boży ludzie tracili nadzieje na poznanie Jego mocy.

Jednak jest całkowicie inne życie, inne, ponieważ jest oparte na wejściu do czegoś już skończonego w Chrystusie; nie na czymś, co ma być osiągane, lecz raczej na tym, co już zostało osiągnięte. Nie jest to standard zgodnie z którym należy żyć, lecz Osoba, z którą należy żyć. Wielkość jaką stanowi różnica między tymi dwoma sposobami życia jest nie do wymierzeniem. To pierwsze życie jest pełne wysiłków własnych i porażek, podczas gdy to drugie składa się z radości rzeczywistości jaką jest Chrystus,który jest mocą Bożą.

By T. Austin-Sparks from: “Christ The Power of God

_________________________________________________________________

30 lipca| 1 sierpnia

 Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *